Sąd Rejonowy w Łomży

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży

I  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży
 ul. Polowa 1, 18-400 Łomża

  

Wyszczególnienie

Telefon, e-mail

Dyżury kuratorów w Sądzie

Numer pokoju urzędowania kuratora

Centrala
Sądu Rejonowego w Łomży

086 215 09 13

Sekretariat
ZKSS:

Ewa Góralczyk

86 215 09 48
kuratorzy@lomza.sr.gov.pl

Poniedziałek - piątek 7.30-15.30

118

Kierownik Zespołu KSS:
Kwiatkowska Elżbieta

86 215 09 47
elzbieta.kwiatkowska@lomza.sr.gov.pl

wtorek, czwartek, piątek
8.00-15.00

117

Pion  Karny - wykonuje orzeczenia w sprawach karnych

Święcki Adam

86 215 09 43
adam.swiecki@lomza.sr.gov.pl

środa, piątek
9.00-15.00

113

Kalinowska  Agnieszka

86 215 09 43
agnieszka.kalinowska@lomza.sr.gov.pl

wtorek, czwartek 9.00-15.00

Jankowska Agnieszka

86 215 09 46 agnieszka.jankowska@lomza.sr.gov.pl 

 poniedziałek, czwartek 9.00 - 15.00

114

 

l

 

 

Guz Marzanna Barbara

86 215 09 46
marzanna.guz@lomza.sr.gov.pl

środa, piątek 9.00-15.00

114

Wyszyńska Małgorzata

86 215 09 49 malgorzata.wyszynska@lomza.sr.gov.pl

wtorek,
czwartek
9.00-15.00

119

 

 

 

Pion Rodzinny - wykonuje orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

 Rainka Urszula

86 215 09 41  urszula.rainka@lomza.sr.gov.pl

środa, piątek
9.00-15.00

              111

Lul Kamil

86 215 09 41
kamil.lul@lomza.sr.gov.pl

wtorek, czwartek 9.00-15.00

Sienkiewicz - Waniewska Joanna

86 215 09 41 joanna.sienkiewicz-waniewska@lomza.sr.gov.pl

wtorek, czwartek 9.00-15.00

Rybicka Monika

86 215 09 42 monika.rybicka@lomza.sr.gov.pl

 poniedziałek, czwartek 9.00-15.00

112

Kalinowski Jarosław

86 215 09 42 jaroslaw.kalinowski@lomza.sr.gov.pl

wtorek, piątek 9.00-15.00

112

Monika Łazarczyk

86 215 09 42 monika.lazarczyk@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek, czwartek 9.00-15.00

112

Nowicka
Popielarczyk
Edyta

86 215 09 94 edyta.nowicka- popielarczyk@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek , środa 9.00-15.00

116

 

Zyta Konert

86 215 09 94 zyta.konert@lomza.sr.gov.pl

środa, piątek
9.00-15.00

116

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2008-09-22 09:10
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 09:12:22
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2022-10-04 14:12:01

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności