Sąd Rejonowy w Łomży

I Wydział Cywilny

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Jan Stanulewicz

tel telefon: 86 215 09 89
home pokój: 224


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Marta Modzelewska

tel telefon: 86 215 09 79
tel fax: 86 215 09 78
mail email: wcywilny@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 223

W wydziale cywilnym prowadzi się następujące repertoria :

  • "C”- dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
  • "Ns" - dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  • "Nc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
  • "Co" - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz ze skargi o wznowienie postępowania;

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 83 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2004-03-29 18:00
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:02:25
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-12-23 14:11:00

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960