Sąd Rejonowy w Łomży

Wykaz sędziów

I Wydział Cywilny

 • Stanulewicz Jan - Przewodniczący Wydziału
 • Walewska Magdalena
 • Galińska Renata 
 • Jędrzejewska Małgorzata
 • Kaczanowicz-Such Anna Maria 
 • Wołkowicz Łukasz 
 • Piotr Razarenkow - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości


II Wydział Karny

 • Owłasiuk Sylwia- Przewodniczący Wydziału
 • Gąsiewski Michał Krzysztof
 • Dmochowski Mariusz
 • Godlewski Zdzisław Stanisław - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Liszewska Ewa
 • Modzelewska Joanna

III Wydz. Rodzinny i Nieletnich

 • Piorunek Edyta Dorota - Przewodniczący Wydziału
 • Jurgielewicz Wioletta Agnieszka
 • Milewski Zenon

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Marta Małgorzata Sulkowska - Przewodniczący Wydziału

V Wydz. Gospodarczy

 • Kłapeć-Kalinowska Ewa Agnieszka - Przewodniczący Wydziału / Prezes Sądu
 • Wrzesińska - Modzelewska Małgorzata
 • Kulikowska Małgorzata


VI Wydz. Ksiąg Wieczystych


VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

 • Rykaczewski Piotr - Przewodniczący Wydziału / Wiceprezes Sądu
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2011-02-23 08:41
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2011-02-23 08:41:46
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2021-05-17 07:48:27

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności