Sąd Rejonowy w Łomży

VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny w Grajewie

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Robert Kotowicz

tel telefon: 86 272 02 97
home pokój: 5


KIEROWNIK SEKRETARIATU: Renata Rutkowska

tel telefon: 86 272 02 96
mail adres email: g.wcywilny@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 4
home godziny urzędowania

home lokalizacja: ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo


W VIII Zamiejscowym Wydziale Cywilnym prowadzi się następujące repertoria :

  • "C”- dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
  • "Ns" - dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  • "Nc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
  • "Co" - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz ze skargi o wznowienie postępowania;


Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 83 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-02 10:26
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-02 10:33:18
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-03-01 09:07:17

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności