Sąd Rejonowy w Łomży

I Wydział Cywilny

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Jan Stanulewicz

tel telefon: 86 215 09 89
home pokój: 224

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU – SSR Magdalena Walewska

tel telefon: 86 215 09 71
home pokój: 208KIEROWNIK SEKRETARIATU – Marta Modzelewska

tel telefon: 86 215 09 79
mail email: wcywilny@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 223

W wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Łomży  prowadzi się repertoria [st]:

  • „Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;
  • „C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętym na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
  • „Ns” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;
  • „Co” - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczystoksięgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację;
  • „Cz” - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 93 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz6 .Urzęd. M.S. z 2019r. poz.138 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2004-03-29 18:00
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:02:25
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2023-07-24 08:32:57

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności