Sąd Rejonowy w Zambrowie

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Zambrowie

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowego w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
 
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
 
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancjiwedług właściwości rzeczowej
 
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
 
MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
 
MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
 
MS-S 23Kom sprawozdanie z czynności komornika - Mieczysław Mioduszewski
 
MS-S 23Kom sprawozdanie z czynności komornika - Paulina Górska
 
MS-S 23Kom sprawozdanie z czynności komornika - zbiorcze
 
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
 
MS-S1 00W limity i obsada
 
MS-S5 00W limity i obsada
 
MS-S16 00W limity i obsada
 
MS-S20 00W limity i obsada

Załączniki

  1. Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 r. język polski (2023-09-27 08:09) - (zip) - 1 MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-07-29 15:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-07-29 15:21:32
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-27 08:10:48

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności