Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Zambrowie za I półrocze 2023

Załączniki

 1. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych język polski (2023-08-16 12:34) - (doc) - 1 MB
 2. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych język polski (2023-08-16 12:35) - (doc) - 1 MB
 3. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej język polski (2023-08-16 12:36) - (doc) - 2 MB
 4. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia język polski (2023-08-16 12:36) - (doc) - 356 KB
 5. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej język polski (2023-08-16 12:37) - (doc) - 717 KB
 6. MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich język polski (2023-08-16 12:38) - (doc) - 1 MB
 7. MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych język polski (2023-08-16 12:38) - (doc) - 239 KB
 8. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej język polski (2023-08-16 12:39) - (doc) - 450 KB
 9. MS-S1 00W limity i obsada język polski (2023-08-16 12:40) - (doc) - 88 KB
 10. MS-S5 00W limity i obsada język polski (2023-08-16 12:41) - (doc) - 87 KB
 11. MS-S16 00W limity i obsada język polski (2023-08-16 12:41) - (doc) - 85 KB
 12. MS-S20 00W limity i obsada język polski (2023-08-16 12:42) - (doc) - 86 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-08-16 11:52
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-08-16 12:32:27
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-08-16 12:44:43

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności