Sąd Rejonowy w Zambrowie

Sprawozdania statystyczne za 2018 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
 
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
 
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancjiwedług właściwości rzeczowej
 
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
 
MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
 
MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
 
MS-S 23Kom z czynności komornika
 
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
 
MS-S1 00W limit i obsada
 
MS-S5 00W limit i obsada
 
MS-S16 00W limit i obsada
 
MS-S20 00W limit i obsada
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-27 14:44
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-27 14:57:16
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-10-28 12:10:44

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności