Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2021 rok

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowego w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 • MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
 • MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancjiwedług właściwości rzeczowej
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
 • MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
 • MS-S1 00W limity i obsada
 • MS-S5 00W limity i obsada
 • MS-S16 00W limity i obsada
 • MS-S20 00W limity i obsada
 • MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika Adam Trzciński
 • MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika Paulina Górska
 • MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika Michał Maciejczyk
 • MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika zbiorcze
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2021-08-09 10:48
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-08-09 11:33:53
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:29:27

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności