Sąd Rejonowy w Zambrowie

Sprawozdania statystyczne za rok 2022

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowego w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Załączniki

 1. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych język polski (2023-01-27 14:56) - (docx) - 264 KB
 2. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych język polski (2023-01-27 14:57) - (docx) - 182 KB
 3. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej język polski (2023-01-27 15:00) - (docx) - 198 KB
 4. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia język polski (2023-01-27 15:01) - (docx) - 54 KB
 5. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej język polski (2023-01-27 15:02) - (docx) - 92 KB
 6. MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich język polski (2023-01-27 15:02) - (docx) - 273 KB
 7. MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych język polski (2023-01-27 15:03) - (docx) - 67 KB
 8. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej język polski (2023-01-27 15:04) - (docx) - 83 KB
 9. MS-S1 00W limity i obsada język polski (2023-01-27 15:05) - (docx) - 33 KB
 10. MS-S5 00W limity i obsada język polski (2023-01-27 15:05) - (docx) - 30 KB
 11. MS-S16 00W limity i obsada język polski (2023-01-27 15:06) - (docx) - 29 KB
 12. MS-S20 00W limity i obsada język polski (2023-01-27 15:06) - (docx) - 27 KB
 13. MS_Kom 23 Sprawozdanie z czynności komornika Adam Trzciński język polski (2023-01-27 15:09) - (docx) - 93 KB
 14. MS_Kom 23 Sprawozdanie z czynności komornika Michał Maciejczyk język polski (2023-01-27 15:09) - (docx) - 92 KB
 15. MS_Kom 23 Sprawozdanie z czynności komornika Paulina Górska język polski (2023-01-27 15:09) - (docx) - 93 KB
 16. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika zbiorcze język polski (2023-01-27 15:10) - (docx) - 93 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2022-07-20 14:42
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:28:05
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-27 14:52:48

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności