Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2022

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowego w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Załączniki

 1. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych język polski (2022-07-21 10:14) - (doc) - 1 MB
 2. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych język polski (2022-07-21 10:16) - (doc) - 1 MB
 3. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej język polski (2022-07-21 10:17) - (doc) - 2 MB
 4. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia język polski (2022-07-21 10:17) - (doc) - 356 KB
 5. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej język polski (2022-07-21 10:18) - (doc) - 715 KB
 6. MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich język polski (2022-07-21 10:19) - (doc) - 1 MB
 7. MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych język polski (2022-07-21 10:19) - (doc) - 228 KB
 8. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej język polski (2022-07-21 10:20) - (doc) - 427 KB
 9. MS-S1 00W limity i obsada język polski (2022-07-21 10:20) - (doc) - 88 KB
 10. MS-S5 00W limity i obsada język polski (2022-07-21 10:21) - (doc) - 87 KB
 11. MS-S16 00W limity i obsada język polski (2022-07-21 10:21) - (doc) - 85 KB
 12. MS-S20 00W limity i obsada język polski (2022-07-21 10:23) - (doc) - 86 KB
 13. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika Adam Trzciński język polski (2022-07-21 10:25) - (doc) - 382 KB
 14. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika Paulina Górska język polski (2022-07-21 10:26) - (doc) - 381 KB
 15. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika Michał Maciejczyk język polski (2022-07-21 10:26) - (doc) - 381 KB
 16. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika zbiorcze język polski (2022-07-21 10:27) - (doc) - 383 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2022-07-20 14:42
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:28:05
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-20 14:58:31

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności