Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2016

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancjiwedług właściwości rzeczowej

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S 23Kom z czynności komornika

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-S1 00W limit i obsada za rok 2016

MS-S5 00W limit i obsada za rok 2016

MS-S16 00W limit i obsada za rok 2016

MS-S20 00W limit i obsada za rok 2016

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2016-09-15 13:21
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-15 13:50:47
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-29 13:55:52

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności