Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2022

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. 
- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2046 z późn. zm.)
Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-07-21 10:51
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 11:02:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności