Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2022

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2514 z późn. zm.)
Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej 

 

 

Załączniki

  1. MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:25) - (doc) - 17 MB
  2. MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:27) - (doc) - 10 MB
  3. MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:30) - (doc) - 4 MB
  4. MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:32) - (doc) - 2 MB
  5. MS-S11o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:35) - (doc) - 14 MB
  6. MS-OZSS-25 sprawozdanie z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:37) - (doc) - 580 KB
  7. MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 2022 język polski (2023-02-15 10:38) - (doc) - 211 KB
  8. Etaty - Limity i obsady Wydział Cywilny za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:39) - (doc) - 620 KB
  9. Etaty - Limity i obsady Wydział Karny za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:40) - (doc) - 671 KB
  10. Etaty - Limity i obsady Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za rok 2022 język polski (2023-02-15 10:41) - (doc) - 349 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-07-21 10:51
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 11:02:51
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-15 10:46:03

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności