Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2016

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016;

MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016;

MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016;

MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016;

MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2016;

MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016;

MS-S100w sprawozdanie w sprawach cywilnych limity i obsady za rok 2016;

MS-S500w sprawozdanie w sprawach karnych limity i obsady za rok 2016;

MS-S11/1200w sprawozdanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych  limity i obsady za rok 2016;

MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2016;

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2016-08-30 15:03
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-31 13:49:28
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-04-12 11:58:25

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności