Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2021 rok

 Zgodnie z § 122. 1. pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2046 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2021
MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2021
MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2021
MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2021
MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2021
MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2021
MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2021
Etaty - Limity i obsady Wydział Cywilny za rok 2021
Etaty - Limity i obsady Wydział Karny za rok 2021
Etaty - Limity i obsady Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  za rok 2021

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2021-08-05 08:04
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-08-06 12:29:17
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-06-03 14:41:05

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności