Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2017 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017;

MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017;

MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017;

MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017;

MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2017;

MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017;

Limity i etaty Wydział Cywilny za rok 2017;

Limity i etaty Wydział Karny za rok 2017;

Limity i etaty Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  za rok 2017;

MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2017;

Załączniki

 1. Limity i obsady Wydział Cywilny 2017 język polski (2018-01-25 09:44) - (docx) - 38 KB
 2. Limity i obsady Wydział Karny 2017 język polski (2018-01-25 09:44) - (docx) - 36 KB
 3. Limity i obsady Wydział Pracy i Ub. Społecznych 2017 język polski (2018-01-25 09:45) - (docx) - 31 KB
 4. MS-S1o Wydział Cywilny 2017 język polski (2018-01-25 09:46) - (docx) - 345 KB
 5. MS-S5o Wydział Karny 2017 język polski (2018-01-25 09:46) - (docx) - 225 KB
 6. MS-S6o Wydział Karny 2017 język polski (2018-01-25 09:46) - (docx) - 89 KB
 7. MS-S10e grudzień 2017 dozór elektroniczny język polski (2018-01-25 09:47) - (docx) - 37 KB
 8. MS-S10e listopad 2017 dozór elektroniczny język polski (2018-01-25 09:47) - (docx) - 37 KB
 9. MS-S10o Wydział Karny 2017 język polski (2018-01-25 09:47) - (docx) - 121 KB
 10. MS-S11-12o Wydział Pracy i Ub. Społecznych 2017 język polski (2018-01-25 09:47) - (docx) - 273 KB
 11. MS-S40o Kurator Okręgowy 2017 język polski (2018-01-25 09:48) - (docx) - 28 KB
 12. MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2017 język polski (2019-04-12 11:59) - (docx) - 71 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2018-01-25 09:40
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-01-25 09:49:06
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-04-15 09:43:22

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017

 

   Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017;

MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017;

MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017;

MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017;

MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2017;

MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017;

MS-S10e sprawozdania z wykonania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego

Limity i etaty Wydział Cywilny za  I półrocze 2017;

Limity i etaty Wydział Karny za I półrocze 2017;

Limity i etaty Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za I półrocze 2017;

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2017-08-04 08:07
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-08-04 08:22:08
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-01-25 09:55:05

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności