Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2019

Zgodnie z § 122 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2019;

MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2019;

MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2019;

MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2019;

MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za  rok 2019;

MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej za rok 2019;

MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2019;

Etatyzacja Wydział Cywilny za rok 2019;

Etatyzacja Wydział Karny za rok 2019;

Etatyzacja Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  za rok 2019;

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2019-08-08 14:04
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 07:50:23
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-06-03 14:36:06

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności