Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2020

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2020 r.

MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020 r.

MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2020 r.

MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

za 2020 r.

MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za  2020 r.

MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za 2020 r.

MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2020 r.

Etatyzacja Wydział Cywilny za 2020 r.

Etatyzacja Wydział Karny za 2020 r.

Etatyzacja Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  za 2020 r.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2020-08-05 14:27
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-05 14:36:59
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-06-03 14:39:11

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności