Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2017 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Zambrowie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2017 r.
 
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2017 r.
 
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancjiwedług właściwości rzeczowej za 2017 r.
 
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2017 r.
 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2017 r.
 
MS-S16_18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2017 r.
 
MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2017 r.
 
MS-S 23Kom z czynności komornika za 2017 r.
 
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2017 r.
 
MS-S1 00W limit i obsada za 2017 r.
 
MS-S5 00W limit i obsada za 2017 r.
 
MS-S16 00W limit i obsada za 2017 r.
 
MS-S20 00W limit i obsada za 2017 r.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2017-07-24 12:34
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-07-24 12:46:37
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-03-14 11:59:27

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności