Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Sprawozdania statystyczne za rok 2015

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-19 13:56
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-19 14:39:46
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-19 14:43:40

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności