Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Koordynator do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

KOORDYNATOR  DO  SPRAW  ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI   POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz  art. 22 i art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.  Dz.U. z 2020 r. poz.  365 ze zm.) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem została wyznaczona Pani Katarzyna Kieżel.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem , 
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
s Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
c tel. 85 743 03 15
c e-mail: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-09-22 14:40
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-22 14:42:45
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-12 10:14:49

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności