Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Koordynator do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ) oraz art. 22 i art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm. ) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem został wyznaczony Pan Dariusz Stypułkowski.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. Monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Dariusz Stypułkowski
Koordynator do spraw dostępności
s Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie
c tel. 86 477 02 30
c e-mail: dariusz.stypulkowski@wysmaz.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-09-22 14:40
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-22 14:42:45
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-22 15:12:33

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232