Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Sprawozdania statystyczne za 2017 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - Limity i obsada
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - Limity i obsada
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - Limity i obsada
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - Limity i obsada
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2017-08-24 07:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-08-24 08:17:03
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-08-07 14:15:59

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności