Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Sprawozdania statystyczne za 2019 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych 
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - Limity i obsada 
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - Limity i obsada
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia 
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej 
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich 
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - Limity i obsada 
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych 
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - Limity i obsada 
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika 
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-08-16 12:04
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-08-16 12:12:26
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-03-10 13:37:59

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności