Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity i obsada
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - limity i obsada
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - limity i obsada
MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - limity i obsada
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych 
MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika  - Iwona Zaręba-Kowalczuk
MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika  - Krzysztof Łapiński
MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika  - zbiorcze
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-15 10:27
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-15 10:58:58
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-15 11:02:47

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232