Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2022

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Załączniki

 1. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych język polski (2023-01-30 13:59) - (docx) - 264 KB
 2. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity i obsada język polski (2023-01-30 13:59) - (docx) - 33 KB
 3. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych język polski (2023-01-30 14:02) - (docx) - 182 KB
 4. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - limity i obsada język polski (2023-01-30 14:03) - (docx) - 30 KB
 5. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej język polski (2023-01-30 14:03) - (docx) - 196 KB
 6. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia język polski (2023-01-30 14:04) - (docx) - 55 KB
 7. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wedłuig właściwości rzeczowej język polski (2023-01-30 14:04) - (docx) - 91 KB
 8. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - limity i obsada język polski (2023-01-30 14:04) - (docx) - 29 KB
 9. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich język polski (2023-01-30 14:05) - (docx) - 274 KB
 10. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - limity i obsada język polski (2023-01-30 14:06) - (docx) - 26 KB
 11. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych język polski (2023-01-30 14:06) - (docx) - 67 KB
 12. MS-S23 Kom sprawozdanie z czynności komornika-zbiorcze język polski (2023-01-30 14:07) - (docx) - 93 KB
 13. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika -Agnieszka Emilia Iwanowicz język polski (2023-01-30 14:07) - (docx) - 93 KB
 14. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika-Iwona Zaręba-Kowalczuk język polski (2023-01-30 14:08) - (docx) - 93 KB
 15. MS-S23Kom sprawozdanie z czynności komornika-Marcin Bocianowski język polski (2023-01-30 14:08) - (docx) - 92 KB
 16. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej język polski (2023-01-30 14:09) - (docx) - 83 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2022-08-19 13:56
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-08-19 13:57:39
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-30 14:50:48

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności