Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.  Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej – art. 5 ustawy.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. 
Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie, udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:


Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. Ludowa 44

18-200 Wysokie Mazowieckie

email:  administracja@wysmaz.sr.gov.pl

lub złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie sądu.

Załączniki

  1. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej język polski (2017-02-16 12:51) - (doc) - 29 KB
  2. Regulacje prawne język polski (2017-02-16 12:51) - (doc) - 81 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2017-02-16 12:48
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-02-16 12:51:59
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-01-31 08:28:15

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności