Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 264/18 C 2019-02-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
III Nsm 87/18 D 2019-02-21 09:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 364/18 C 2019-02-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I C 240/18 C 2019-02-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
III RNs 138/18 D 2019-02-21 10:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 236/18 C 2019-02-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 20/19 C 2019-02-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I Ns 495/18 C 2019-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I Ns 317/18 C 2019-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 494/18 C 2019-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I Ns 497/18 C 2019-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I Ns 496/18 C 2019-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
III RNs 140/18 D 2019-02-21 11:30:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 301/18 C 2019-02-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 305/18 C 2019-02-21 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
III RNs 139/18 D 2019-02-21 12:20:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 300/18 C 2019-02-21 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 261/18 C 2019-02-21 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I C 369/17 C 2019-02-21 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
III RC 81/18 D 2019-02-21 13:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
III Cps 5/19 D 2019-02-21 13:10:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
III Nkd 23/18 D 2019-02-21 13:50:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 477/18 C 2019-02-21 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 426/18 C 2019-02-21 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 468/18 C 2019-02-21 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
II K 329/18 B 2019-02-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II K 389/17 B 2019-02-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II K 301/18 B 2019-02-25 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ko 3/19 B 2019-02-25 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II K 320/18 B 2019-02-25 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II K 309/18 B 2019-02-25 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II W 7/19 B 2019-02-25 13:33:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II Ko 42/19 B 2019-02-25 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II K 372/18 B 2019-02-25 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II Ko 798/18 B 2019-02-25 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
II W 18/18 B 2019-02-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
I C 203/18 C 2019-02-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 137/18 B 2019-02-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
III RC 70/18 D 2019-02-26 09:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I C 199/18 C 2019-02-26 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III Nsm 124/18 D 2019-02-26 09:50:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski
II K 345/18 B 2019-02-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I C 210/18 C 2019-02-26 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III RNs 113/18 D 2019-02-26 10:40:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I C 206/18 C 2019-02-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III Nsm 128/18 D 2019-02-26 11:40:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 243/18 C 2019-02-26 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III RC 72/18 D 2019-02-26 12:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
III RNs 109/18 D 2019-02-26 12:30:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
II K 226/18 B 2019-02-26 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
III Nkd 34/18 D 2019-02-26 13:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I C 239/18 C 2019-02-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 241/18 C 2019-02-26 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 308/18 B 2019-02-26 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I C 243/18 C 2019-02-26 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 259/18 C 2019-02-26 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III Nkd 48/18 D 2019-02-26 14:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski
I Ns 313/18 C 2019-02-26 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
II K 6/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 37/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 2/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 52/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 51/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Kop 10/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 63/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 46/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 58/19 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II K 409/18 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II K 419/18 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II K 413/18 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 961/18 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II K 416/18 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ko 842/18 B 2019-02-26 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I Ns 231/18 C 2019-02-26 14:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Co 317/17 C 2019-02-26 14:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 405/17 C 2019-02-26 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 365/18 C 2019-02-26 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 282/18 C 2019-02-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
II K 255/18 B 2019-02-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
I Ns 550/16 C 2019-02-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
II K 45/18 B 2019-02-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 310/17 C 2019-02-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
II K 151/15 B 2019-02-27 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ns 424/18 C 2019-02-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
I C 328/18 C 2019-02-27 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
I C 300/18 C 2019-02-27 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
II K 413/17 B 2019-02-27 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II W 713/18 B 2019-02-27 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
I C 321/18 C 2019-02-27 13:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
I Ns 422/18 C 2019-02-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Kulikowska
II K 51/15 B 2019-02-27 14:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Urszula Burel
I C 254/18 C 2019-02-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III RNs 1/19 D 2019-02-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
II K 2/19 B 2019-02-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II K 379/18 B 2019-02-28 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
III RNs 90/18 D 2019-02-28 09:30:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
III Nsm 114/18 D 2019-02-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I C 256/18 C 2019-02-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 352/18 B 2019-02-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I C 267/18 C 2019-02-28 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 129/18 C 2019-02-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III RC 83/18 D 2019-02-28 11:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I C 137/18 C 2019-02-28 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III RC 1/19 D 2019-02-28 12:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I Ns 303/18 C 2019-02-28 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 130/18 C 2019-02-28 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Co 430/18 C 2019-02-28 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 413/17 B 2019-02-28 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I Ns 374/16 C 2019-02-28 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III Nkd 59/18 D 2019-02-28 14:00:00 III Wydział Rodzinny
Skład sędziowski Sędzia: Julita Aronowicz
I C 247/18 C 2019-02-28 14:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 153/18 C 2019-02-28 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 156/18 C 2019-02-28 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 423/17 C 2019-03-01 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
I Ns 210/18 C 2019-03-01 15:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232