Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Grajewie za I półrocze 2023

Załączniki

 1. MS-S1r- Sprawozdanie w sprawach cywilnych — kopia język polski (2023-09-14 12:43) - (docx) - 265 KB
 2. MS-S1r- Sprawozdanie w sprawach cywilnych- limity i obsada — kopia język polski (2023-09-14 12:44) - (docx) - 32 KB
 3. MS-S5r- Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych — kopia język polski (2023-09-14 12:44) - (docx) - 189 KB
 4. MS-S5r- Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - limity i obsada — kopia język polski (2023-09-14 12:45) - (docx) - 30 KB
 5. MS-S6r- Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej — kopia język polski (2023-09-14 12:45) - (docx) - 198 KB
 6. MS-S7r- Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia — kopia język polski (2023-09-14 12:45) - (docx) - 54 KB
 7. MS-S10r- Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) — kopia język polski (2023-09-14 12:47) - (docx) - 91 KB
 8. MS-S16-18- Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich — kopia język polski (2023-09-14 12:48) - (docx) - 272 KB
 9. MS-S16-18- Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - limity i obsada — kopia język polski (2023-09-14 12:48) - (docx) - 29 KB
 10. MS-S20KW- Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych — kopia język polski (2023-09-14 12:49) - (docx) - 70 KB
 11. MS-S20KW- Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych- limity i obsada — kopia język polski (2023-09-14 12:49) - (docx) - 26 KB
 12. MS-S40r- Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej — kopia język polski (2023-09-14 12:50) - (docx) - 85 KB
 13. MS-Kom23- Sprawozdanie z czynności komornika — kopia język polski (2023-09-14 12:50) - (docx) - 95 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2023-09-14 12:01
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-14 12:51:42
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-14 12:38:42

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności