Sąd Rejonowy w Grajewie

Sprawozdania statystyczne 2016 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - Limity i obsada
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - Limity i obsada
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - Limity i obsada
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - Limity i obsada
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Załączniki

  1. Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 r. język polski (2023-09-29 14:54) - (zip) - 1 MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-19 13:17
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-19 13:38:32
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-04-04 13:06:09

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności