Sąd Rejonowy w Grajewie

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2022

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowy w Grajewie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Załączniki

 1. MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych język polski (2022-08-18 11:31) - (doc) - 10 MB
 2. MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych język polski (2022-08-18 11:42) - (doc) - 5 MB
 3. MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej język polski (2022-08-18 11:42) - (doc) - 11 MB
 4. MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia język polski (2022-08-18 11:44) - (doc) - 2 MB
 5. MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) język polski (2022-08-18 11:44) - (doc) - 2 MB
 6. MS-S16_18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich język polski (2022-08-18 11:45) - (doc) - 8 MB
 7. MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych język polski (2022-08-18 11:46) - (doc) - 695 KB
 8. MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity i obsada język polski (2022-08-18 11:49) - (doc) - 354 KB
 9. MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych- limity i obsada język polski (2022-08-18 11:50) - (doc) - 351 KB
 10. MS-S16_18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich- limity i obsada język polski (2022-08-18 11:51) - (doc) - 299 KB
 11. MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - limity i obsada język polski (2022-08-18 11:52) - (doc) - 311 KB
 12. MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej język polski (2022-08-18 11:54) - (doc) - 1 MB
 13. MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika język polski (2022-08-18 11:54) - (doc) - 1 MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2022-08-18 11:26
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-08-18 11:28:32
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-08-18 11:59:40

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności