Sąd Rejonowy w Grajewie

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Grajewie

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1-00W limit i obsada za rok 2015
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2015
MS-S5-00W limity i obsada za rok 2015
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2015
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2015
MS-S16-00W Limity i obsada za rok 2015
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich za rok 2015
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2015
MS-S20-00W limity i obsada za rok 2015
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2015
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za rok 2015
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015

Załączniki

  1. Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 r. język polski (2023-09-29 11:23) - (zip) - 1 MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2016-09-19 12:30
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-19 12:33:05
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-10-03 08:54:35

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności