Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2020 r.

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Rejonowy w Grajewie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych-limity i obsady

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych-limity i obsada  

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich  

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich-limity i obsada  

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych-limity i obsada  

MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika  

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 

MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-23 14:20
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-23 14:46:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-24 11:04:44

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności