Sąd Rejonowy w Grajewie

Sprawozdania statystyczne za 2019 r.

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Grajewie udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych-limity i obsady

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych-limity i obsada  

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich  

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich-limity i obsada  

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych-limity i obsada  

MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika  

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2019-08-23 09:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-08-23 10:01:07
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-23 15:05:31

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności