Sąd Rejonowy w Grajewie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Grajewie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II Kp 1/19 2 2019-02-21 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 39/19 2 2019-02-21 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 89/18 1 2019-02-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 40/19 2 2019-02-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1134/18 2 2019-02-21 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 257/18 1 2019-02-21 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 254/18 2 2019-02-21 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1051/18 2 2019-02-21 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 256/18 1 2019-02-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 475/18 2 2019-02-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 231/18 1 2019-02-21 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 222/18 1 2019-02-21 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 52/18 2 2019-02-21 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RNs 35/19   2019-02-21 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 1000/18 2 2019-02-21 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1123/18 2 2019-02-21 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nsm 179/18 3 2019-02-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 329/18 2 2019-02-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 276/18 3 2019-02-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 277/18 3 2019-02-22 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 323/17 2 2019-02-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 279/18 3 2019-02-22 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 280/18 3 2019-02-22 10:25:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 317/18 2 2019-02-22 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 193/18 3 2019-02-22 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 282/18 3 2019-02-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 334/18 2 2019-02-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 283/18 3 2019-02-22 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 259/18 2 2019-02-22 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 284/18 3 2019-02-22 11:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 179/18 2 2019-02-22 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 192/18 3 2019-02-22 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 106/18 2 2019-02-22 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 79/19 2 2019-02-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 137/18 3 2019-02-25 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 138/18 3 2019-02-25 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 299/18 3 2019-02-25 09:55:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 195/18 3 2019-02-25 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 198/18 3 2019-02-25 10:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 202/18 3 2019-02-25 10:55:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 190/18 3 2019-02-25 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 200/18 3 2019-02-25 11:55:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 27/18 3 2019-02-25 13:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 5/18 2 2019-02-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1089/18 2 2019-02-26 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 274/18 1 2019-02-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 375/18 2 2019-02-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 221/18 1 2019-02-26 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 234/18 1 2019-02-26 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 307/18 2 2019-02-26 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RNs 40/19   2019-02-26 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR A. Skrodzka
Sędzia referent:
I C 278/18 1 2019-02-26 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 279/18 1 2019-02-26 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 280/18 1 2019-02-26 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 160/18 1 2019-02-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 381/18 2 2019-02-26 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 366/18 2 2019-02-26 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1092/18 2 2019-02-26 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśłiński
Sędzia referent:
III RC 133/18 3 2019-02-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 346/18 2 2019-02-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 25/18 2 2019-02-27 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 134/18 3 2019-02-27 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 177/17 2 2019-02-27 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 286/18 3 2019-02-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 288/18 3 2019-02-27 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 280/18 2 2019-02-27 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 294/18 3 2019-02-27 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 293/18 3 2019-02-27 12:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 204/18 3 2019-02-27 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 41/19 3 2019-02-27 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR A. Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 851/18 2 2019-02-28 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 844/18 2 2019-02-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 16/18 1 2019-02-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 118/18 2 2019-02-28 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 282/18 1 2019-02-28 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 139/18 2 2019-02-28 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 878/17 1 2019-02-28 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 788/18 2 2019-02-28 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 9/18 1 2019-02-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 919/18 2 2019-02-28 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 948/18 2 2019-02-28 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 418/18 2 2019-02-28 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 271/18 1 2019-02-28 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 100/18 2 2019-02-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 995/18 2 2019-02-28 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1020/18 2 2019-02-28 14:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 142/18 2 2019-03-01 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 166/18 2 2019-03-01 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 394/18 2 2019-03-04 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 332/18 2 2019-03-04 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 16/19 2 2019-03-04 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 11/19 2 2019-03-04 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 399/18 2 2019-03-04 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Kp 25/19 2 2019-03-04 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 753/18 2 2019-03-05 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 328/17 1 2019-03-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 1112/18 2 2019-03-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 383/18 2 2019-03-05 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 205/18 1 2019-03-05 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 217/18 1 2019-03-05 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 353/18 2 2019-03-05 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 222/18 1 2019-03-05 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 225/18 1 2019-03-05 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 433/18 2 2019-03-05 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 240/18 1 2019-03-05 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 365/18 2 2019-03-05 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 236/18 1 2019-03-05 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 326/18 2 2019-03-05 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 338/17 2 2019-03-05 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 241/18 1 2019-03-05 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Rbert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 408/17 2 2019-03-05 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 43/19 2 2019-03-05 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 973/18 2 2019-03-06 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 978/18 2 2019-03-06 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 859/18 2 2019-03-06 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1021/18 2 2019-03-06 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1010/18 2 2019-03-06 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 972/18 2 2019-03-06 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1003/18 2 2019-03-06 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1001/18 2 2019-03-06 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 924/18 2 2019-03-06 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 134/18 2 2019-03-06 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1027/18 2 2019-03-06 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1002/18 2 2019-03-06 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 10/19 2 2019-03-06 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 11/19 2 2019-03-06 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 926/18 2 2019-03-07 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 200/18 1 2019-03-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 370/18 2 2019-03-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 368/18 2 2019-03-07 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 238/18 1 2019-03-07 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 367/18 2 2019-03-07 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 67/18 1 2019-03-07 10:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 201/18 1 2019-03-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 364/18 2 2019-03-07 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 183/18 1 2019-03-07 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 1041/18 2 2019-03-07 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1084/18 2 2019-03-07 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzxej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 48/19 2 2019-03-07 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 219/18 2 2019-03-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 74/18 2 2019-03-08 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 1/18 2 2019-03-11 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 100/9 2 2019-03-11 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 99/19 2 2019-03-11 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II KP 16/19 2 2019-03-12 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Kp 15/19 2 2019-03-12 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 67/18 1 2019-03-12 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 318/18 2 2019-03-12 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 365/17 1 2019-03-12 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 253/18 2 2019-03-12 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 150/18 1 2019-03-12 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 266/18 1 2019-03-12 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 287/18 1 2019-03-12 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 272/18 1 2019-03-12 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 188/18 2 2019-03-12 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 226/18 1 2019-03-12 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 417/18 2 2019-03-12 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 265/18 1 2019-03-12 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Kp 21/19 2 2019-03-12 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 297/18 2 2019-03-13 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 463/18 2 2019-03-13 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 455/128 2 2019-03-13 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 401/18 2 2019-03-13 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 442/18 2 2019-03-13 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 277/18 2 2019-03-13 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II KP 127/18 2 2019-03-14 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 285/18 1 2019-03-14 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 389/18 2 2019-03-14 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1054/18 2 2019-03-14 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1033/18 2 2019-03-14 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 238/18 1 2019-03-14 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 507/18 2 2019-03-14 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 267/18 1 2019-03-14 10:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 245/18 1 2019-03-14 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 294/18 2 2019-03-14 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 252/18 1 2019-03-14 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 275/18 1 2019-03-14 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 176/18 2 2019-03-14 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 294/18 1 2019-03-14 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 1101/18 2 2019-03-14 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1102/18 2 2019-03-14 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Co 579/17 1 2019-03-15 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 352/18 2 2019-03-15 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Co 68/18 1 2019-03-15 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I c 5/18 upr 1 2019-03-15 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I C 299/16 upr 1 2019-03-15 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I C 398/17 1 2019-03-15 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 24/18 1 2019-03-15 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 4/18 1 2019-03-15 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 10/18 1 2019-03-15 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 352/17 1 2019-03-15 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 25/18 1 2019-03-15 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Co 549/17 1 2019-03-15 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II KP 126/18 2 2019-03-19 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1103/18 2 2019-03-19 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 296/18 1 2019-03-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 522/18 2 2019-03-19 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 515/18 2 2019-03-19 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 202/18 1 2019-03-19 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 514/18 2 2019-03-19 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 292/18 1 2019-03-19 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 518/18 2 2019-03-19 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśłiński
Sędzia referent:
I Ns 230/18 1 2019-03-19 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 258/18 1 2019-03-19 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II KO 21/19 2 2019-03-19 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 289/18 1 2019-03-19 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 47/18 2 2019-03-19 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 402/17 2 2019-03-19 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II KP 20/19 2 2019-03-19 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 454/18 2 2019-03-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 20/18 1 2019-03-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
III RNs 299/18 3 2019-03-20 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 297/18 2 2019-03-20 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 23/18 1 2019-03-20 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
III Nsm 195/18 3 2019-03-20 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Co 550/17 1 2019-03-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
III Nsm 198/18 3 2019-03-20 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 337/18 2 2019-03-20 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 915/17 1 2019-03-20 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
III Nsm 202/18 3 2019-03-20 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 338/18 2 2019-03-20 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 914/17 1 2019-03-20 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 355/18 2 2019-03-20 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 343/18 2 2019-03-20 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 912/17 1 2019-03-20 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 350/18 2 2019-03-20 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 45/18 2 2019-03-20 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 239/18 1 2019-03-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 251/18 1 2019-03-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 254/18 1 2019-03-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 273/18 1 2019-03-21 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 233/18 1 2019-03-21 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 1066/18 2 2019-03-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 850/18 2 2019-03-22 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 906/18 2 2019-03-22 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 330/18 2 2019-03-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anerta Frączek
Sędzia referent:
II K 327/18 2 2019-03-22 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 336/18 2 2019-03-22 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 247/18 1 2019-03-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 399/18 2 2019-03-26 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 303/18 1 2019-03-26 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 332/18 2 2019-03-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 507/17 1 2019-03-26 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 244/18 1 2019-03-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 59/18 1 2019-03-26 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 324/18 2 2019-03-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 310/18 2 2019-03-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 340/18 2 2019-03-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 360/18 2 2019-03-29 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 66/18 2 2019-03-29 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 229/18 2 2019-04-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1035/18 2 2019-04-03 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1060/18 2 2019-04-03 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 235/18 2 2019-04-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 479/18 2 2019-04-03 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 82/18 2 2019-04-03 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 4/19 2 2019-04-03 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 359/18 1 2019-04-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 141/18   2019-04-10 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 121/18   2019-04-15 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 286/18 1 2019-04-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 297/18 1 2019-04-25 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 253/18 1 2019-04-25 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 288/18 1 2019-04-25 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 263/18 1 2019-04-25 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 264/18 1 2019-04-25 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 141/18   2019-04-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 121/18   2019-04-29 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 190/18 1 2019-04-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 192/18 1 2019-04-30 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 262/18 1 2019-04-30 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 235/18 1 2019-04-30 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 184/18   2019-05-06 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 258/18 1 2019-05-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 265/18 1 2019-05-07 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 267/18 1 2019-05-07 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 311/18 1 2019-05-07 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 888/17 1 2019-05-07 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 295/18 1 2019-05-07 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 307/18 1 2019-05-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 308/18 1 2019-05-07 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 309/18 1 2019-05-07 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 310/18 1 2019-05-07 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 268/18 1 2019-05-07 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 195/17 1 2019-05-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 261/18 1 2019-05-09 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Co 555/18 1 2019-05-09 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 658/17 1 2019-05-09 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 313/18 1 2019-05-09 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 48/18 1 2019-05-09 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 388/17 1 2019-05-09 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Co 321/18 1 2019-05-09 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 88/18 1 2019-05-14 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 68/17 1 2019-05-14 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 174/18 1 2019-05-14 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 256/18 1 2019-05-14 09:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 209/18 1 2019-05-14 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 314/18 1 2019-05-14 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 316/18 1 2019-05-14 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 151/17 1 2019-05-14 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 115/18 1 2019-05-14 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 255/18 1 2019-05-14 13:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 320/18 1 2019-05-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 318/18 1 2019-05-16 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Co 560/18 1 2019-05-16 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 272/18 1 2019-05-16 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 390/18 1 2019-05-16 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 271/18 1 2019-05-16 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 305/18 1 2019-05-16 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 173/18 1 2019-05-16 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 26/18 1 2019-05-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 319/18 1 2019-05-21 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 908/17 1 2019-05-21 10:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 218/18 1 2019-05-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 269/18 1 2019-05-21 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 86/18 1 2019-05-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Cps 18/18 1 2019-05-21 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Cps 19/18 1 2019-05-21 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 329/18 1 2019-05-21 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 257/18 1 2019-05-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 259/18 1 2019-05-23 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 321/18 1 2019-05-23 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 13/18 1 2019-05-23 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 322/18 1 2019-05-23 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 135/18 1 2019-05-23 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Cps 17/18 1 2019-05-23 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 275/18 1 2019-05-23 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 301/18 1 2019-05-23 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 277/18 1 2019-05-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 280/18 1 2019-05-28 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 167/18 1 2019-05-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 157/18 1 2019-05-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 180/18 1 2019-05-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 383/18 1 2019-05-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 40/18 1 2019-05-30 09:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 126/18 1 2019-05-30 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 203/17 1 2019-05-30 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 353/18 1 2019-05-30 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 354/18 1 2019-05-30 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 142/18 1 2019-05-30 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 230/18 1 2019-05-30 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 229/18 1 2019-06-04 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 199/18 1 2019-06-04 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 182/18 1 2019-06-04 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 302/18 1 2019-06-04 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 326/18 1 2019-06-04 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 417/16 1 2019-06-04 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 276/18 1 2019-06-04 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 341/18 1 2019-06-04 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 282/18 1 2019-06-04 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 154/18 1 2019-06-04 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 281/18 1 2019-06-04 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 284/18 1 2019-06-04 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 359/18 1 2019-06-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 288/18 1 2019-06-06 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 315/18 1 2019-06-06 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 71/18 1 2019-06-06 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 305/18 1 2019-06-06 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 283/18 1 2019-06-06 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 292/18 1 2019-06-06 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Co 594/18 1 2019-06-13 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 377/18 1 2019-06-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 369/18 1 2019-06-20 09:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 393/18 1 2019-06-20 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 380/18 1 2019-06-20 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 385/18 1 2019-06-20 12:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 386/18 1 2019-06-20 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 309/18 1 2019-06-20 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 373/18 1 2019-06-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 297/18 1 2019-06-25 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74