Sąd Rejonowy w Grajewie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Grajewie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II K 469/16 2 2017-10-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nsm 102/17 3 2017-10-23 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 114/17 3 2017-10-23 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 148/17 2 2017-10-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśłiński
Sędzia referent:
III RC 16/17 3 2017-10-23 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 76/17 3 2017-10-23 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 44/17 3 2017-10-23 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 153/17 2 2017-10-23 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nsm 76/17 3 2017-10-23 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 164/17 3 2017-10-23 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 249/17 3 2017-10-23 13:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR A. Skrodzka
Sędzia referent:
II K 190/17 2 2017-10-23 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśłiński
Sędzia referent:
II Ko 820/17 2 2017-10-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I Ns 238/17 1 2017-10-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 203/17 2 2017-10-24 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II Ko 847/17 2 2017-10-24 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
III Nsm 91/17 3 2017-10-24 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR A. Skrodzka
Sędzia referent:
I C 460/17 1 2017-10-24 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 856/17 2 2017-10-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I C 598/17 1 2017-10-24 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Kop 20/17 2 2017-10-24 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II Kop 22/17 2 2017-10-24 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I C 601/17 1 2017-10-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Kop 25/17 2 2017-10-24 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I C 265/17 1 2017-10-24 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 255/16 2 2017-10-24 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II Kp 77/17 2 2017-10-24 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I C 111/17 1 2017-10-24 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 148/17 1 2017-10-24 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 648/17 1 2017-10-24 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 699/17 1 2017-10-24 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 253/17 2 2017-10-24 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I Co 421/17 1 2017-10-24 13:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 161/17 1 2017-10-24 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 350/17 1 2017-10-25 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
I C 357/17 1 2017-10-25 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
II W 198/17 2 2017-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzxej Myśliński
Sędzia referent:
I C 542/17 1 2017-10-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
III RC 13/17 3 2017-10-25 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I C 565/17 1 2017-10-25 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
III RNs 230/17 3 2017-10-25 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I C 532/17 1 2017-10-25 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
III RC 55/17 3 2017-10-25 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I C 558/17 1 2017-10-25 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
III RNs 222/17 3 2017-10-25 10:25:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I C 543/17 1 2017-10-25 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
II K 204/17 2 2017-10-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 533/17 1 2017-10-25 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
III Nsm 157/17 3 2017-10-25 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I C 550/17 1 2017-10-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
III Nsm 158/17 3 2017-10-25 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Ns 249/17 1 2017-10-25 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
I C 627/17 1 2017-10-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
I Ns 120/17 1 2017-10-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Elżbieta Natyna
Sędzia referent:
II K 200/17 2 2017-10-25 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RC 73/17 3 2017-10-25 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 82/17 3 2017-10-25 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 258/17 2 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 100/17 2 2017-10-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I Ns 72/15 1 2017-10-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 555/17 2 2017-10-26 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II K 62/17 2 2017-10-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I Ns 85/17 1 2017-10-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 261/17 1 2017-10-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 635/17 1 2017-10-26 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 56/17 2 2017-10-26 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I Co 398/17 1 2017-10-26 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 268/17 1 2017-10-26 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 255/17 1 2017-10-26 12:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 208/17 2 2017-10-26 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
I C 605/17 1 2017-10-26 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 169/17 2 2017-10-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 72/17 2 2017-10-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
III RC 77/17 3 2017-10-30 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 80/17 3 2017-10-30 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 132/17 2 2017-10-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
III RC 81/17 3 2017-10-30 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 151/17 3 2017-10-30 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 470/16 2 2017-10-30 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
III RNs 299/17 3 2017-10-30 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR A. Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 83/17 3 2017-10-30 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 352/17 2 2017-10-30 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
III RC 84/17 3 2017-10-30 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 187/17 3 2017-10-30 13:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 279/17 3 2017-10-30 13:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 908/17 2 2017-10-31 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 346/17 2 2017-10-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 265/17 2 2017-10-31 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 173/17 2 2017-10-31 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 338/17 2 2017-10-31 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 348/17 2 2017-10-31 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 877/17 2 2017-10-31 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 224/17 2 2017-11-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 836/17 2 2017-11-02 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 21/17 2 2017-11-02 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 52/17 2 2017-11-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 227/17 2 2017-11-03 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 240/17 2 2017-11-03 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 288/17 2 2017-11-03 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 286/17 2 2017-11-03 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 273/17 2 2017-11-06 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 248/17 2 2017-11-06 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 263/17 2 2017-11-06 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 137/16 2 2017-11-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 291/17 2 2017-11-07 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 296/17 2 2017-11-07 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 305/17 2 2017-11-07 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 310/17 2 2017-11-07 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 311/17 2 2017-11-07 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II Ko 746/17 2 2017-11-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myślińsdki
Sędzia referent:
II Ko 747/17 2 2017-11-08 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 268/17 2 2017-11-08 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 343/17 2 2017-11-08 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 178/17 2 2017-11-08 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 378/17 2 2017-11-08 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 802/17 2 2017-11-09 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 779/17 2 2017-11-09 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 810/17 2 2017-11-09 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 192/17 2 2017-11-09 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 197/17 2 2017-11-09 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 241/17 2 2017-11-09 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 231/17 2 2017-11-09 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 516/17 2 2017-11-09 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 224/17 2 2017-11-14 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 10/17 3 2017-11-14 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II W 295/17 3 2017-11-14 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II K 244/17 2 2017-11-14 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 271/17 2 2017-11-14 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 875/17 3 2017-11-14 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II Ko 809/17 2 2017-11-14 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 196/17 3 2017-11-14 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II Ko 885/17 2 2017-11-14 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 677/17 3 2017-11-14 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Karwowska-Malec
Sędzia referent:
II K 29/15 2 2017-11-14 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74