Sąd Okręgowy w Łomży

Podstawa prawna

Status prawny- forma prawna jednostki

Skarb Państw- jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Grajewie.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 217 z późn.zm.).

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy w Grajewie został utworzony na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych ( Dz.U. z 2023r., poz. 125 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Grajewie należy do właściwości Sądu Okręgowego w Łomży i rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz.

Sąd Rejonowy w Grajewie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku ( Dz.U. 1997r., Nr 78, poz. 483 z późn.zm.). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.133 z późn.zm.) i w szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2022r., poz. 2514 z późn. zm.), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sadowych oraz innych działów administracji sadowej (Dz.Urz. MS z 2019r., poz. 138 z późn.zm.).

 

Przedmiot działania

Sąd Rejonowy w Grajewie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.

Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-05-09 15:37
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-09 15:41:00
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-10-02 08:19:05

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności