Sąd Okręgowy w Łomży

Koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.), art. 22 § 1 pkt. 1a i art. 31 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Grajewie została wyznaczona Pani Anita Sulewska. 

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Grajewie,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie dostępności Sądu Rejonowego w Grajewie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Kontakt

Anita Sulewska
Koordynator do spraw dostępności
s Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
c tel. 86 272 02 81
c e-mail: anita.sulewska@grajewo.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2020-09-22 14:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-22 14:28:51
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-22 15:03:47

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114