Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2022 r.

A-0352-7/22

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Łomży

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało 
na 31 grudnia 2022 r.

I Wydział Cywilny

538

1909

1964

483

II Wydział Karny

246

3711

3763

194

w tym Sekcja penitencjarna

123

2187

2218

92

III Wydział Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych

259

570

660

169

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-07-21 10:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:41:17
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-16 12:44:30

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności