Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania I p. 2022 r.

A-0352-7/22

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2022 w Sądzie Okręgowym w Łomży

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

538

982

1009

511

II Wydział Karny

246

1934

1973

207

w tym Sekcja penitencjarna

123

1144

1188

79

III Wydział Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych

259

300

361

198

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-07-21 10:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:41:17
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-04 10:28:07

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności