Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2009 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2008 r.

Wpływ
w  2009 r.

Załatwienie
w 2009 r.

Pozostało na dzień 31.12.2009 r.

I Wydział Cywilny

337

1756

1767

326

II Wydział Karny

186

3276

3239

223

III Wydział  Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych

126

824

822

128

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:25
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:27:51
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 07:57:10

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności