Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2019 r.

 

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2018 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2019 r.

I Wydział Cywilny

467

2049

1875

524

II Wydział Karny

188

3554

3572 170

w tym Sekcja Penitencjarna

92

2128

2129 91

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

149

854

759 244

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2019-08-09 11:44
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 11:46:21
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-30 09:46:03

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności