Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2014 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na dzień 31.12.2013 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na dzień 31.12.2014 r.

I Wydział Cywilny

478

1647

1652

473

II Wydział Karny

189

3303

3314

178

III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

185

1022

1022

185

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2014-07-31 08:06
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2014-07-31 08:07:37
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2015-01-21 08:51:40

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności