Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2011 roku

Nazwa wydziału Pozostało na koniec 2010 r. Wpływ
w 2011 r.
Załatwienie
w 2011 r.
Pozostało na dzień 31.12.2011 r.
I Wydz. Cywilny 308 1730 1648 390
II Wydz. Karny 227 3984 4029 182
III Wydz. Pracy i Ubezp. Społ. 116 1407 1382 141
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-16 11:41
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-16 11:41:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 07:56:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności