Sąd Rejonowy w Zambrowie

I Wydział Cywilny

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: Aleksandra Łapińska 

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07
c adres e-mail: wcywilny@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 312


Kierownik Sekretariatu: Danuta Sawicka 

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07 wew. 1
c adres e-mail: wcywilny@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 311

W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zambrowie   prowadzi się repertoria :

  • „Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;
  • „C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętym na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
  • „Ns” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;
  • „Co” - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczystoksięgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację;

„Cz” - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji.


Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2004-03-29 19:03
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 19:04:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-11-17 14:54:30

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności