Sąd Rejonowy w Zambrowie

I Wydział Cywilny

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Jarosław Dłużniewski 

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07
c adres e-mail: wcywilny@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 312


Kierownik Sekretariatu: Danuta Sawicka 

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07 wew. 1
c adres e-mail: wcywilny@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 311

W wydziale cywilnym prowadzi się następujące repertoria :

  • "C”- dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
  • "Ns" - dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;;
  • "Nc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;;
  • "Co" - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz ze skargi o wznowienie postępowania.;

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 83 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)


Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2004-03-29 19:03
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 19:04:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-10-21 17:54:14

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności