Sąd Okręgowy w Łomży

OGŁOSZENIE w trybie art 88b - ustawy z dnia 21 lipca 2001 r.

Ogłoszenie w trybie art. 88b - ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t Dz.U. z 2020 r., poz. 365) o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz referendarza sądowego, zawierające informacje o: 

 1. organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie; 
 2. dacie powołania;
 3. miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

 

 1. Jarosław Dłużniewski – Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09 grudnia 2008 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 
 2. Anna Katarzyna Iwanowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1999 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zambrowie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 
 3. Marta Kołakowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 czerwca 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zambrowie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
 4. Karolina Malinowska - Krutul – Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zambrowie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 
 5. Krzysztof Andrzej Rzodkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1984 r. o powołaniu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zambrowie na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
 6. Anna Stetkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
 7. Rafał Leszek Kołakowski – Starszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Zambrowie.
  Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2005 r. o mianowaniu referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zambrowie na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży. 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2020-03-23 15:48
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-03-23 15:52:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-09 14:32:19

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności