Sąd Okręgowy w Łomży

Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Łomży

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Łomży (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Łomży.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Łomży poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Łomży szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

W Sądzie Okręgowym w Łomży Portal został uruchomiony z dniem 17 czerwca 2013 roku.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2013-06-14 11:23
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-06-16 20:05:52
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-05-12 14:19:36

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności