Sąd Okręgowy w Łomży

Cyberbezpieczeństwo

W związku z obowiązkiem nałożonym przez przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1369) przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, jego zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

Cyberbezpieczeństwo, w myśl przytoczonej wyżej ustawy, to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo nazywane są incydentami.

Najczęściej występujące incydenty to:

 • Phishing – metoda oszustwa, w której cyberprzestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak danych logowania czy danych karty bankowej;
 • Wiadomości SPAM – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne, mogące zawierać odnośniki do szkodliwego oprogramowania;
 • Kradzież tożsamości;
 • Kradzież, modyfikacja lub niszczenie danych;
 • Atak z użyciem szkodliwego oprogramowania („wirus komputerowy”, „robaki”, koń trojański”);
 • Należy pamiętać, że najlepszym sposobem na ustrzeżenie się przed negatywnymi skutkami incydentów jest ochrona prewencyjna.

 Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby na uniknięcie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni:

 • Instalacja, użytkowanie i bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego;
 • Aktualizowanie systemu operacyjnego urządzenia oraz aplikacji na nim zainstalowanych;
 • Sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego;
 • Korzystanie ze stron internetowych posiadających ważny certyfikat bezpieczeństwa;
 • Regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych;
 • Każdorazowa weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail;
 • Niewysyłanie danych osobowych, logowania, karty kredytowej w niezabezpieczonej treści wiadomości e-mail;
 • Unikanie odwiedzin stron zawierających darmowe pliki muzyczne, obrazy, filmy;
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych;
 • Baczne obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczeństwo w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2020-09-07 09:55
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-09-07 09:56:49
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-09-08 10:10:48

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności