Sąd Okręgowy w Łomży

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym e-Sądu http://www.e-sad.gov.pl/.

Załączniki

  1. Informacja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości język polski (2012-05-17 13:28) - (pdf) - 71 KB
  2. Obieg sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (epu) język polski (2012-05-17 13:29) - (pdf) - 125 KB
  3. Prezentacja I - Elektroniczny Sąd Upominawczy (e-Sąd) język polski (2012-05-17 13:29) - (pdf) - 1 MB
  4. Prezentacja II - Elektroniczny Sąd Upominawczy (e-Sąd) język polski (2012-05-17 13:31) - (pdf) - 4 MB
  5. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna język polski (2012-11-06 10:13) - (pdf) - 2 MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:15:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 08:05:24

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności