Sąd Rejonowy w Łomży

Przyjazny pokój przesłuchań - "Niebieski pokój"

 telefon: 86 215 09 36,  86 215 09 84
 pokój przesłuchań: 12
 adres: 18-400 Łomża, ul. Polowa 1

Przyjazny pokój przesłuchań spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania. Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacji Dzieci Niczyje) otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci nr 74. Jest to miejsce przyjazne, w którym dziecko lub pokrzywdzony występujący w roli świadka będą czuć się komfortowo, miejsce które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie pod czas przesłuchania wiarygodnego materiału dowodowego.

„Niebieski pokój”  znajduje się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1 i składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

  • pokoju przesłuchań (nr 12) przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz w razie potrzeby psychologa. Wyposażony jest w dwie kolorowe kamery, trzy mikrofony oraz zestaw bezprzewodowej transmisji audio. Pokój przesłuchań umeblowany jest w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim osoby przesłuchiwanej. Wyposażony w materiały umożliwiające obniżenie poczucia lęku i napięcia u świadka, w szczególności poduszki, maskotki do przytulania.

 

  • pokoju technicznego (nr 11) przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób. Wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz dyktafon umożliwiający utrwalanie dźwięku z przebiegu przesłuchania na dodatkowym nośniku

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2023-08-02 11:24
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2023-08-02 11:28:44
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2023-08-07 13:58:09

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności