Sąd Rejonowy w Łomży

Udostępnianie akt do celów naukowych

Informacja dla osób przeprowadzających badania naukowe, studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub wykonywające inne badania.

 

Chcąc uzyskać zgodę na udostępnienie do wglądu akt sądowych Sądu Rejonowego w Łomży należy złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży (zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży Nr AdmR 0000-26/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku).

Niezbędne jest także czytelne podpisanie dołączonych do wniosku: (oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Łomży danych osobowych wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną oraz oświadczenie związane z przetwarzaniem udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych), zgodnych z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2021-12-08 14:25
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2021-12-08 14:29:40
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2021-12-08 14:32:06

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności