Sąd Rejonowy w Zambrowie

Konta bankowe

DOCHODY BUDŻETOWE - NBP O/O Białystok BIC: NBPLPLPW, IBAN tworzy się pzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu "PL"

I Wydział Cywilny

nr 13 1010 0055 1033 0050 0300 0001 - wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
I Wydział Cywilny - opłaty wniosków, grzywny cywilne, koszty sądowe w sprawach cywilnych,

II Wydział Karny

nr 83 1010 0055 1033 0050 0300 0002 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
II Wydział Karny - grzywny karne, opłaty i koszty sądowe w sprawach karnych,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

nr  56 1010 0055 1033 0050 0300 0003 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – opłaty, koszty sądowe w sprawach rodzinnych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

nr 02 1010 0055 1033 0050 0300 0005 – opłaty sądowe dotyczące spraw wieczystoksięgowych

Oddział Administracyjno - Finansowy

nr 82 1010 0055 1033 0050 0300 0020 – zwrot zaliczek komorniczych

 

SUMY DEPOZYTOWE - BGK BIC/SWIFT: GOSKPLPW

Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie  należy uiszczać na rachunki nr:

Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004

Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005

Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002

Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001

Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

Zastępczą obsługę kasową w zakresie wpłat sum depozytowych prowadzi Bank Pekao SA. Wpłaty gotówkowe należy uiszczać na następujące rachunki bakowe:

59 1240 6957 0111 0000 0000 0741 – PLN

51 1240 6957 0787 0000 0000 0065 – USD

04 1240 6957 0978 0000 0000 0091 – EUR

58 1240 6957 0797 0000 0000 0021 – CHF

69 1240 6957 0789 0000 0000 0029 - GBP

   

SUMY NA ZLECENIE

Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek

nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie, należy uiszczać na rachunek:

nr  53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

 

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-23 13:59
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-05 14:53:26

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności