Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
Kow 1431/22 4 2022-12-05 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I Ca 245/22 1 2022-12-05 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Kow 1420/22 4 2022-12-05 08:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1344/22 4 2022-12-05 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1471/22 4 2022-12-05 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I Ca 291/22 2 2022-12-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 12/21 1 2022-12-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 545/22 1 2022-12-05 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 308/22 1 2022-12-05 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 605/22 1 2022-12-05 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 270/22 2 2022-12-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 535/22 1 2022-12-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
Kow 1340/22 4 2022-12-06 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
II K 53/21 4 2022-12-06 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
Kow 1429/22 4 2022-12-06 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1309/22 4 2022-12-06 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1447/22 4 2022-12-06 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1455/22 4 2022-12-06 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1446/22 4 2022-12-06 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 1472/22 4 2022-12-06 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
II K 43/21 3 2022-12-06 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
Kow 1458/22 4 2022-12-06 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I C 453/22 2 2022-12-06 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 572/22 2 2022-12-06 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
II Kop 20/22 3 2022-12-06 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 155/22 2 2022-12-06 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 555/22 1 2022-12-06 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 379/22 2 2022-12-06 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 607/22 1 2022-12-06 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ka 286/22 4 2022-12-07 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 285/22 4 2022-12-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 348/22 2 2022-12-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 581/22 1 2022-12-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 257/22 5 2022-12-07 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 290/22 4 2022-12-07 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 36/22 5 2022-12-07 09:45:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 705/22 1 2022-12-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 257/22 4 2022-12-07 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 278/22 4 2022-12-07 10:10:00 II Wydział Karny
Komunikat zmiana terminu
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 144/22 4 2022-12-07 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 252/22 5 2022-12-07 10:45:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 225/22 2 2022-12-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
II Ka 279/22 4 2022-12-07 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 695/22 1 2022-12-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 280/22 4 2022-12-07 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 281/22 4 2022-12-07 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 387/22 2 2022-12-07 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
II Ka 282/22 4 2022-12-07 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 366/22 5 2022-12-07 11:45:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 350/22 5 2022-12-07 12:45:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 600/22 2 2022-12-07 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności