Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
Kow 689/22 BRAK SALI 2022-05-24 00:00:00 II Wydział Karny
Komunikat przekazano wg właściwości
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 709/21 1 2022-05-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II K 48/21 3 2022-05-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 56/22 2 2022-05-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wyrok zaoczny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 216/22 2 2022-05-24 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 253/22 2 2022-05-24 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 142/22 2 2022-05-24 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 44/22 2 2022-05-24 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 224/22 1 2022-05-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II K 9/22 3 2022-05-24 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kp 175/22 4 2022-05-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 150/22 2 2022-05-24 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 652/21 1 2022-05-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 108/22 2 2022-05-24 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 257/22 2 2022-05-24 13:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 126/22 BRAK SALI 2022-05-24 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 662/21 2 2022-05-25 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 191/21 2 2022-05-25 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
II Ka 118/22 3 2022-05-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 137/22 2 2022-05-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 95/22 1 2022-05-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 76/22 5 2022-05-25 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 119/22 3 2022-05-25 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 129/22 3 2022-05-25 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 105/22 4 2022-05-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 78/22 2 2022-05-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 262/22 1 2022-05-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 123/22 4 2022-05-25 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 94/22 5 2022-05-25 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 127/22 4 2022-05-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 56/22 4 2022-05-25 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 94/22 1 2022-05-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 61/22 4 2022-05-25 11:10:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 62/22 4 2022-05-25 11:20:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 497/21 5 2022-05-25 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 60/22 3 2022-05-25 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 159/21 2 2022-05-25 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
III U 529/21 5 2022-05-25 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 5/22 5 2022-05-25 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 36/22 2 2022-05-25 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I Co 61/22 2 2022-05-25 14:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
II Ka 128/22 3 2022-05-26 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
Kow 458/22 4 2022-05-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
III Ua 3/22 5 2022-05-26 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Kzw 48/22 3 2022-05-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
Kow 486/22 4 2022-05-26 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
II Kzw 36/22 3 2022-05-26 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
Kow 563/22 4 2022-05-26 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 573/22 4 2022-05-26 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
II Ko 93/22 3 2022-05-26 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
Kow 565/22 4 2022-05-26 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 607/22 4 2022-05-26 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 493/22 4 2022-05-26 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 610/22 4 2022-05-26 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 556/22 4 2022-05-26 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 575/22 4 2022-05-26 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 578/22 4 2022-05-26 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 645/22 4 2022-05-26 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 597/22 4 2022-05-26 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
III U 531/20 5 2022-05-26 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Kow 540/22 4 2022-05-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 572/22 4 2022-05-26 10:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 579/22 4 2022-05-26 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 602/22 4 2022-05-26 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 618/22 4 2022-05-26 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 637/22 4 2022-05-26 10:25:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 373/22 4 2022-05-26 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
III U 16/22 5 2022-05-26 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 313/21 5 2022-05-26 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 781/21 BRAK SALI 2022-05-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 37/18 BRAK SALI 2022-05-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 434/21 5 2022-05-26 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 138/22 5 2022-05-26 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 70/22 1 2022-05-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 13/22 5 2022-05-27 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kz 108/22 3 2022-05-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 68/22 1 2022-05-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 385/21 1 2022-05-27 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ko 23/22 3 2022-05-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 125/22 5 2022-05-27 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kzw 46/22 4 2022-05-27 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 12/22 5 2022-05-27 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ko 75/22 3 2022-05-27 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 129/22 5 2022-05-27 11:45:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
Kow 468/22 4 2022-05-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 564/22 4 2022-05-27 12:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 536/22 4 2022-05-27 12:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 647/22 4 2022-05-27 12:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
III U 259/21 5 2022-05-27 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kzw 42/22 4 2022-05-27 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 88/22 BRAK SALI 2022-05-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 587/21 5 2022-05-27 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Kow 546/22 4 2022-05-30 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 611/22 4 2022-05-30 08:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 620/22 4 2022-05-30 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I Ns 30/22 2 2022-05-30 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Kow 640/22 4 2022-05-30 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 659/22 4 2022-05-30 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 657/22 4 2022-05-30 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 656/22 4 2022-05-30 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I C 325/21 2 2022-05-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 22/21 3 2022-05-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
Kow 681/22 4 2022-05-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I C 12/21 BRAK SALI 2022-05-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 228/22 2 2022-05-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 263/22 2 2022-05-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 149/22 BRAK SALI 2022-05-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 76/22 BRAK SALI 2022-05-30 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 65/22 2 2022-05-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kz 110/22 4 2022-05-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 111/22 4 2022-05-30 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 227/22 BRAK SALI 2022-05-30 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I Ns 33/22 2 2022-05-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 62/21 4 2022-05-30 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 185/22 BRAK SALI 2022-05-30 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 235/22 2 2022-05-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 209/22 BRAK SALI 2022-05-30 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 208/22 2 2022-05-30 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 244/21 4 2022-05-30 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ko 97/22 3 2022-05-31 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 137/22 5 2022-05-31 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Kow 577/22 4 2022-05-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
II K 57/21 3 2022-05-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 24/22 1 2022-05-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Kow 591/22 4 2022-05-31 09:05:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 612/22 4 2022-05-31 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 597/22 4 2022-05-31 09:15:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 619/22 4 2022-05-31 09:20:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 629/22 4 2022-05-31 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 622/22 4 2022-05-31 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I C 634/21 2 2022-05-31 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Kow 645/22 4 2022-05-31 09:35:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 639/22 4 2022-05-31 09:40:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 599/22 4 2022-05-31 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 654/22 4 2022-05-31 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 570/22 4 2022-05-31 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
III U 458/21 5 2022-05-31 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Kow 69/22 4 2022-05-31 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 551/22 4 2022-05-31 10:05:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 552/22 4 2022-05-31 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 488/22 4 2022-05-31 10:15:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 198/22 1 2022-05-31 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Kow 568/22 4 2022-05-31 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 582/22 4 2022-05-31 10:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 527/22 4 2022-05-31 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 592/22 4 2022-05-31 10:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 586/22 4 2022-05-31 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 601/22 4 2022-05-31 10:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 634/22 4 2022-05-31 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 554/22 4 2022-05-31 10:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I Ca 17/22 BRAK SALI 2022-05-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 21/22 5 2022-05-31 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Kow 632/22 4 2022-05-31 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 764/21 2 2022-05-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Kow 623/22 4 2022-05-31 11:05:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 631/22 4 2022-05-31 11:10:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 373/22 4 2022-05-31 11:15:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 596/22 4 2022-05-31 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
III U 134/22 5 2022-05-31 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ko 108/22 4 2022-05-31 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 465/21 1 2022-05-31 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 141/22 5 2022-05-31 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 6/21 4 2022-05-31 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 412/21 1 2022-05-31 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 136/22 5 2022-05-31 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 120/21 4 2022-05-31 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 617/21 1 2022-06-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 128/22 5 2022-06-01 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 54/22 4 2022-06-01 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 124/22 5 2022-06-01 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 110/22 4 2022-06-01 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 107/22 4 2022-06-01 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 717/20 1 2022-06-01 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 116/22 4 2022-06-01 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 573/21 5 2022-06-01 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 69/22 4 2022-06-01 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 416/21 BRAK SALI 2022-06-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 459/20 5 2022-06-01 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 72/22 4 2022-06-01 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 494/21 5 2022-06-01 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 637/21 5 2022-06-01 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 64/22 3 2022-06-01 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 205/21 2 2022-06-01 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Ka 80/22 3 2022-06-01 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 192/22 1 2022-06-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 187/22 2 2022-06-01 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 23/22 1 2022-06-01 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 184/21 2 2022-06-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 664/21 1 2022-06-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ko 16/22 3 2022-06-02 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
Kow 600/22 4 2022-06-02 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 658/22 4 2022-06-02 10:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 549/22 4 2022-06-02 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Pen 211/22 4 2022-06-02 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 684/22 4 2022-06-02 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 543/22 4 2022-06-02 10:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
II Ko 50/22 3 2022-06-02 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 28/22 1 2022-06-02 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III Pa 29/21 5 2022-06-03 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 261/22 2 2022-06-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 141/22 4 2022-06-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ca 124/22 1 2022-06-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 143/22 3 2022-06-03 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 214/22 1 2022-06-03 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II K 15/22 3 2022-06-03 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 260/22 1 2022-06-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 58/22 1 2022-06-03 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Kz 106/22 4 2022-06-03 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ko 88/22 4 2022-06-03 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 104/22 1 2022-06-03 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 488/21 BRAK SALI 2022-06-03 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 170/22 BRAK SALI 2022-06-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 388/21 2 2022-06-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 190/22 BRAK SALI 2022-06-06 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
II Ka 125/22 3 2022-06-06 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 2/22 2 2022-06-06 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 250/22 2 2022-06-06 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 651/21 2 2022-06-06 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 680/21 BRAK SALI 2022-06-06 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 329/22 2 2022-06-06 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 787/21 BRAK SALI 2022-06-06 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 663/21 1 2022-06-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Kow 550/22 4 2022-06-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
III Ua 20/21 5 2022-06-07 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 13/22 3 2022-06-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 181/22 2 2022-06-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Kow 661/22 4 2022-06-07 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 595/22 4 2022-06-07 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 669/22 4 2022-06-07 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 674/22 4 2022-06-07 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 676/22 4 2022-06-07 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 672/22 4 2022-06-07 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
Kow 690/22 4 2022-06-07 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I C 38/22 2 2022-06-07 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Kow 673/22 4 2022-06-07 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
III U 514/21 5 2022-06-07 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 221/22 2 2022-06-07 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 503/20 5 2022-06-07 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 767/21 2 2022-06-07 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 403/21 5 2022-06-07 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 242/22 2 2022-06-07 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 22/22 5 2022-06-07 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
III U 596/21 5 2022-06-07 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 17/22 2 2022-06-07 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 103/22 1 2022-06-07 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 149/22 5 2022-06-07 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności