Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II Kz 78/20 3 2020-06-01 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kz 81/20 3 2020-06-01 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 846/17 1 2020-06-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 872/19 2 2020-06-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Małgorzata Dziubińska
I C 807/19 2 2020-06-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Małgorzata Dziubińska
I C 29/20 1 2020-06-01 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 266/20 2 2020-06-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 51/18 1 2020-06-01 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 280/20 2 2020-06-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 311/20 2 2020-06-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 708/19 BRAK SALI 2020-06-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 290/20 2 2020-06-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
II Kop 11/20 4 2020-06-02 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kop 12/20 4 2020-06-02 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 112/20 4 2020-06-02 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III P 1/18 5 2020-06-02 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 813/19 1 2020-06-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Janina Karpińska
III U 386/19 5 2020-06-02 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 192/19 1 2020-06-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska
I C 851/19 2 2020-06-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
I C 871/19 2 2020-06-02 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
III U 451/19 5 2020-06-02 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 540/19 1 2020-06-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska
III U 420/19 5 2020-06-02 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 703/19 2 2020-06-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 790/18 1 2020-06-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska
I C 123/20 1 2020-06-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska
III U 437/19 5 2020-06-02 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 883/19 2 2020-06-02 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
I C 14/20 2 2020-06-02 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
I C 754/19 1 2020-06-02 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska
II Ka 90/20 4 2020-06-03 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 176/20 1 2020-06-03 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska, Aneta Dąbrowska
I C 834/19 1 2020-06-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Aneta Dąbrowska, Bogumiła Lenczewska
II Ka 14/20 BRAK SALI 2020-06-03 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zmiana terminu
Skład sędziowski
III U 579/19 5 2020-06-03 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 292/20 2 2020-06-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Hanna Modzelewska, Stanisław Szostak
III U 626/19 5 2020-06-03 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 55/20 BRAK SALI 2020-06-03 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 530/19 1 2020-06-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska, Aneta Dąbrowska
II Ka 53/20 BRAK SALI 2020-06-03 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 54/20 BRAK SALI 2020-06-03 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 131/19 5 2020-06-03 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 50/20 BRAK SALI 2020-06-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 551/19 5 2020-06-03 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 273/20 2 2020-06-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Hanna Modzelewska, Stanisław Szostak
III U 504/19 5 2020-06-03 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 291/20 2 2020-06-03 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Hanna Modzelewska, Stanisław Szostak
I C 135/19 BRAK SALI 2020-06-03 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 46/20 2 2020-06-04 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
III U 390/19 5 2020-06-04 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 144/20 1 2020-06-04 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
I C 146/20 1 2020-06-04 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 394/19 5 2020-06-04 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 405/19 5 2020-06-04 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 597/19 2 2020-06-04 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 229/19 2 2020-06-04 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
III U 392/19 5 2020-06-04 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 128/20 1 2020-06-04 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
I C 692/19 2 2020-06-04 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I Ca 306/19 BRAK SALI 2020-06-04 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 431/19 5 2020-06-04 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 721/19 1 2020-06-05 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak
II Kzw 37/20 4 2020-06-05 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 72/20 3 2020-06-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 105/20 5 2020-06-05 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Marta Małgorzata Sulkowska
II K 33/19 4 2020-06-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 5/20 1 2020-06-05 09:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
I C 57/20 1 2020-06-05 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
III U 60/20 5 2020-06-05 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Marta Małgorzata Sulkowska
III U 103/20 5 2020-06-05 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Marta Małgorzata Sulkowska
I C 95/20 1 2020-06-05 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
I C 321/17 1 2020-06-05 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
III U 70/20 5 2020-06-05 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Marta Małgorzata Sulkowska
III U 97/20 5 2020-06-05 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Marta Małgorzata Sulkowska
I Ca 122/20 BRAK SALI 2020-06-05 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 215/19 BRAK SALI 2020-06-05 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Ka 62/20 3 2020-06-06 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 71/20 3 2020-06-06 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 78/20 3 2020-06-06 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 733/19 BRAK SALI 2020-06-08 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 68/20 4 2020-06-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 625/18 2 2020-06-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska
Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
I C 92/20 1 2020-06-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 5/20 3 2020-06-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 100/20 2 2020-06-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska
Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
I C 60/20 1 2020-06-08 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 747/19 4 2020-06-08 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 101/20 2 2020-06-08 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
I C 77/20 1 2020-06-08 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska
I C 103/20 2 2020-06-08 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska
Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
I C 864/19 4 2020-06-08 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 885/19 1 2020-06-08 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 127/20 2 2020-06-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska
Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
I C 38/20 4 2020-06-08 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 17/20 1 2020-06-08 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 110/20 2 2020-06-08 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska
Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
I C 742/19 BRAK SALI 2020-06-08 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 861/19 1 2020-06-08 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
II Kz 124/19 4 2020-06-09 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ca 25/20 1 2020-06-09 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Kp 5/20 3 2020-06-09 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 75/19 5 2020-06-09 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 843/19 1 2020-06-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 65/20 1 2020-06-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 409/19 5 2020-06-09 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 806/19 1 2020-06-09 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 412/19 5 2020-06-09 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 89/20 1 2020-06-09 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 401/19 5 2020-06-09 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 549/19 1 2020-06-09 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 402/19 5 2020-06-09 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 433/18 1 2020-06-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 279/20 1 2020-06-10 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 172/20 2 2020-06-10 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 88/20 4 2020-06-10 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 83/20 4 2020-06-10 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 135/20 1 2020-06-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 47/20 4 2020-06-10 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 284/19 5 2020-06-10 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 80/20 4 2020-06-10 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 619/19 2 2020-06-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Regina Grudowska
II Ka 84/20 4 2020-06-10 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 40/20 5 2020-06-10 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 69/20 4 2020-06-10 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 66/20 4 2020-06-10 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 7/20 2 2020-06-10 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Regina Grudowska
III U 593/19 5 2020-06-10 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 67/20 4 2020-06-10 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 66/20 2 2020-06-10 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Regina Grudowska
II Ka 65/20 4 2020-06-10 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 113/20 BRAK SALI 2020-06-10 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 611/19 5 2020-06-10 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 39/20 1 2020-06-10 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 854/19 2 2020-06-10 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Regina Grudowska
I C 732/19 1 2020-06-10 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 791/19 2 2020-06-10 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Regina Grudowska
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114