Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 378/22 BRAK SALI 2022-08-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wyrok
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 32/22 3 2022-08-19 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
Kow 870/22 4 2022-08-19 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat odroczono
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 978/22 4 2022-08-19 12:05:00 II Wydział Karny
Komunikat odroczono
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 984/22 4 2022-08-19 12:10:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 990/22 4 2022-08-19 12:15:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 932/22 4 2022-08-19 12:20:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 933/22 4 2022-08-19 12:25:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 997/22 4 2022-08-19 12:30:00 II Wydział Karny
Komunikat zmiana terminu
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 947/22 4 2022-08-19 12:35:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 999/22 4 2022-08-19 12:40:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 438/21 2 2022-08-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wyrok
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 71/22 5 2022-08-19 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat wyrok
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 118/22 2 2022-08-22 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 800/21 2 2022-08-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kz 161/22 4 2022-08-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 205/22 2 2022-08-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kz 162/22 4 2022-08-22 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kz 165/22 4 2022-08-22 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kz 164/22 4 2022-08-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 50/21 2 2022-08-22 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 365/22 2 2022-08-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 22/21 4 2022-08-22 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 132/22 1 2022-08-23 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Kow 965/22 4 2022-08-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 64/21 1 2022-08-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Kow 979/22 4 2022-08-23 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 983/22 4 2022-08-23 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 789/22 4 2022-08-23 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 962/22 4 2022-08-23 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 942/22 4 2022-08-23 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 975/22 4 2022-08-23 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 976/22 4 2022-08-23 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 952/22 4 2022-08-23 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 955/22 4 2022-08-23 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 992/22 4 2022-08-23 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 790/22 4 2022-08-23 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
II K 13/22 4 2022-08-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II K 58/21 2 2022-08-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
Kow 936/22 4 2022-08-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1051/22 4 2022-08-23 10:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 997/22 4 2022-08-23 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 303/22 1 2022-08-23 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 157/22 2 2022-08-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
II Ka 165/22 BRAK SALI 2022-08-24 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 144/22 4 2022-08-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 292/22 BRAK SALI 2022-08-24 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat przesłuchanie małoletniego
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 175/22 2 2022-08-24 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
II Ka 191/22 4 2022-08-24 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 180/22 4 2022-08-24 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 189/22 4 2022-08-24 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 185/22 4 2022-08-24 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 181/22 4 2022-08-24 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 107/22 2 2022-08-24 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I Ca 180/22 2 2022-08-25 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Kow 953/22 4 2022-08-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
III Pa 9/22 5 2022-08-25 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 154/22 2 2022-08-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Kow 966/22 4 2022-08-25 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1012/22 4 2022-08-25 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 970/22 4 2022-08-25 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 967/22 4 2022-08-25 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 935/22 4 2022-08-25 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 926/22 4 2022-08-25 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 950/22 4 2022-08-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 993/22 4 2022-08-25 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 956/22 4 2022-08-25 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 994/22 4 2022-08-25 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 981/22 4 2022-08-25 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1005/22 4 2022-08-25 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 331/21 2 2022-08-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 189/22 5 2022-08-25 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
Kow 1007/22 4 2022-08-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 989/22 4 2022-08-25 10:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 974/22 4 2022-08-25 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1024/22 4 2022-08-25 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1016/22 4 2022-08-25 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
II K 48/21 4 2022-08-25 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat zmiana terminu
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 191/22 5 2022-08-25 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 568/19 2 2022-08-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 384/22 2 2022-08-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 193/22 5 2022-08-25 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 355/22 2 2022-08-25 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 194/22 5 2022-08-25 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 220/22 2 2022-08-25 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 641/21 5 2022-08-25 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 170/22 2 2022-08-25 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 53/21 2 2022-08-26 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 31/22 2 2022-08-26 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 12/22 2 2022-08-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kp 155/22 4 2022-08-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 510/21 2 2022-08-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kzw 77/22 4 2022-08-26 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 79/22 4 2022-08-26 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 83/22 4 2022-08-26 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 418/22 2 2022-08-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Kow 1001/22 4 2022-08-26 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1014/22 4 2022-08-26 12:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1020/22 4 2022-08-26 12:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1052/22 4 2022-08-26 12:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 985/22 4 2022-08-26 12:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1015/22 4 2022-08-26 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1031/22 4 2022-08-26 12:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1046/22 4 2022-08-26 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1053/22 4 2022-08-26 12:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 65/22 2 2022-08-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 489/21 BRAK SALI 2022-08-26 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 182/22 2 2022-08-29 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 48/22 2 2022-08-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 250/22 2 2022-08-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 2/22 2 2022-08-29 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 111/22 2 2022-08-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 344/22 2 2022-08-29 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 191/22 2 2022-08-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 128/22 1 2022-08-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 353/22 2 2022-08-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Kow 1006/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 995/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1002/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1008/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1025/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1026/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1042/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1050/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 361/22 2 2022-08-30 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Kow 968/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 969/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 1028/22 BRAK SALI 2022-08-30 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
II K 62/21 4 2022-08-30 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 339/21 2 2022-08-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Kzw 87/22 4 2022-08-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 123/22 4 2022-08-30 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 157/22 4 2022-08-30 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 150/22 4 2022-08-30 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 346/22 2 2022-08-30 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
II K 44/20 5 2022-08-30 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 441/21 2 2022-08-30 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 283/22 1 2022-08-30 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 596/21 1 2022-08-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 223/22 2 2022-08-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I Ca 161/22 2 2022-08-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 737/21 2 2022-08-30 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 46/22 1 2022-08-31 08:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 44/22 1 2022-08-31 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 40/22 1 2022-08-31 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 35/22 1 2022-08-31 08:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 36/22 1 2022-08-31 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 37/22 1 2022-08-31 08:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 150/22 2 2022-08-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I Ca 443/21 2 2022-08-31 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Ka 170/22 4 2022-08-31 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 169/22 4 2022-08-31 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 437/21 BRAK SALI 2022-08-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 6/21 4 2022-08-31 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 120/21 4 2022-08-31 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 201/22 2 2022-08-31 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I Ca 151/22 2 2022-08-31 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 326/22 2 2022-08-31 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 182/21 2 2022-08-31 14:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 235/20 BRAK SALI 2022-09-01 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wioletta Agnieszka Jurgielewicz
III U 111/22 5 2022-09-01 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 21/22 5 2022-09-01 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 170/22 5 2022-09-01 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 633/21 5 2022-09-01 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 377/20 5 2022-09-01 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 208/22 5 2022-09-01 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 206/22 5 2022-09-01 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 147/22 5 2022-09-02 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 359/22 2 2022-09-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 25/22 4 2022-09-02 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 209/22 5 2022-09-02 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
II Kp 251/22 4 2022-09-02 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 125/22 5 2022-09-02 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kp 248/22 4 2022-09-02 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 324/22 2 2022-09-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 211/22 5 2022-09-02 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 20/22 4 2022-09-02 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 23/22 5 2022-09-02 12:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 217/22 5 2022-09-02 12:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności