Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 615/20 1 2020-12-07 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 447/20 1 2020-12-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 430/20 1 2020-12-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 487/20 BRAK SALI 2020-12-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 361/20 1 2020-12-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Karol Pawelczyk
I C 548/20 1 2020-12-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 552/20 1 2020-12-07 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 258/19 1 2020-12-07 13:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Karol Pawelczyk
I Ca 277/20 BRAK SALI 2020-12-07 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 629/20 2 2020-12-07 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 57/19 2 2020-12-08 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III U 442/20 5 2020-12-08 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 202/20 3 2020-12-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 563/19 2 2020-12-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 484/20 1 2020-12-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Ewa Różańska
I C 387/20 2 2020-12-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III U 477/20 5 2020-12-08 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 880/19 2 2020-12-08 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III U 218/20 5 2020-12-08 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 703/19 2 2020-12-08 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 263/20 5 2020-12-08 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 48/15 2 2020-12-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 369/20 5 2020-12-08 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 236/19 1 2020-12-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Ewa Różańska
I C 268/20 1 2020-12-08 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Różańska, Anna Baczewska
I C 777/19 2 2020-12-08 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 339/20 BRAK SALI 2020-12-09 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 330/20 BRAK SALI 2020-12-09 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 244/20 BRAK SALI 2020-12-09 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 191/20 5 2020-12-09 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 546/20 1 2020-12-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Ka 188/20 3 2020-12-09 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zmiana terminu
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 632/20 2 2020-12-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 197/20 4 2020-12-09 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
I C 853/19 2 2020-12-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 251/20 5 2020-12-09 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 199/20 4 2020-12-09 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Ka 200/20 4 2020-12-09 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 309/20 5 2020-12-09 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 107/20 4 2020-12-09 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 789/19 2 2020-12-09 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 278/20 5 2020-12-09 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 598/20 2 2020-12-09 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 491/20 2 2020-12-09 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 542/20 5 2020-12-09 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 834/19 BRAK SALI 2020-12-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 67/18 BRAK SALI 2020-12-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 225/20 BRAK SALI 2020-12-10 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wioletta Agnieszka Jurgielewicz
II Kzw 114/20 3 2020-12-10 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 201/20 3 2020-12-10 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 27/20 3 2020-12-10 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 353/20 2 2020-12-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 228/20 BRAK SALI 2020-12-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wioletta Agnieszka Jurgielewicz
III U 510/20 5 2020-12-10 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 357/20 2 2020-12-10 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 246/20 5 2020-12-10 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 336/20 2 2020-12-10 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III P 107/19 5 2020-12-10 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 359/20 2 2020-12-10 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 475/20 2 2020-12-10 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 180/20 3 2020-12-11 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kz 161/20 4 2020-12-11 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 814/17 1 2020-12-11 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 631/20 1 2020-12-11 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak
I C 462/20 1 2020-12-11 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Sławomira Ewa Mariak
I C 574/20 1 2020-12-14 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 96/20 2 2020-12-14 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Ka 187/20 4 2020-12-14 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 187/20 4 2020-12-14 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kzw 124/20 4 2020-12-14 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kz 160/20 4 2020-12-14 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 640/20 2 2020-12-14 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 587/20 2 2020-12-14 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 594/20 1 2020-12-14 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 435/20 1 2020-12-14 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 39/18 4 2020-12-14 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 472/20 2 2020-12-14 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 726/20 2 2020-12-15 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 232/20 BRAK SALI 2020-12-15 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 592/20 2 2020-12-15 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 61/20 5 2020-12-15 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 132/20 1 2020-12-15 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III U 436/19 5 2020-12-15 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 429/20 1 2020-12-15 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 536/20 2 2020-12-15 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 363/20 1 2020-12-15 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 645/20 2 2020-12-15 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 390/20 5 2020-12-15 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 679/20 1 2020-12-15 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 393/20 5 2020-12-15 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 342/20 1 2020-12-15 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 176/20 5 2020-12-15 13:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 751/20 2 2020-12-15 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 250/20 2 2020-12-15 14:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Ka 206/20 4 2020-12-16 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 411/19 2 2020-12-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 382/20 1 2020-12-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 233/20 5 2020-12-16 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 663/20 2 2020-12-16 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
II Ka 215/20 4 2020-12-16 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 569/19 5 2020-12-16 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 208/20 4 2020-12-16 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 692/20 2 2020-12-16 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 540/20 1 2020-12-16 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 194/20 4 2020-12-16 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 443/19 5 2020-12-16 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 203/20 4 2020-12-16 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 211/20 4 2020-12-16 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 588/20 BRAK SALI 2020-12-16 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 328/19 5 2020-12-16 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 671/20 2 2020-12-16 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
II Ka 198/20 4 2020-12-16 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 444/19 5 2020-12-16 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 712/20 2 2020-12-16 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 688/20 2 2020-12-16 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 334/19 BRAK SALI 2020-12-17 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 323/19 2 2020-12-17 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I Ca 387/20 2 2020-12-17 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 306/20 2 2020-12-17 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 99/20 2 2020-12-17 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska
Ławnik: Joanna Godlewska, Krystyna Jastrzębska
III U 383/20 5 2020-12-17 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 345/20 2 2020-12-17 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 400/20 5 2020-12-17 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I Ca 241/20 2 2020-12-17 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 319/20 2 2020-12-17 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 354/20 5 2020-12-17 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 323/20 2 2020-12-17 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 403/20 5 2020-12-17 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 504/20 5 2020-12-17 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 492/20 5 2020-12-17 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 309/20 2 2020-12-17 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 404/20 5 2020-12-17 13:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I Ca 263/20 2 2020-12-17 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 303/20 2 2020-12-17 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 31/19 2 2020-12-18 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 84/20 BRAK SALI 2020-12-18 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 76/20 BRAK SALI 2020-12-18 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 207/20 3 2020-12-18 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 352/19 2 2020-12-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
I C 810/19 1 2020-12-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Mirosława Danuta Szulczyńska
I C 222/20 4 2020-12-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wioletta Agnieszka Jurgielewicz
II Ka 209/20 3 2020-12-18 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 774/18 1 2020-12-18 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Mirosława Danuta Szulczyńska
III U 104/19 5 2020-12-18 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 372/19 2 2020-12-18 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
II Kzw 123/20 4 2020-12-18 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 502/19 5 2020-12-18 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 204/20 3 2020-12-18 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Piotr Wypych
II Kz 165/20 3 2020-12-18 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 116/19 5 2020-12-18 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 136/20 5 2020-12-18 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 432/19 2 2020-12-18 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
I C 568/20 1 2020-12-18 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Mirosława Danuta Szulczyńska
I C 480/18 BRAK SALI 2020-12-18 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114