Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 41/21 1 2021-06-25 08:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 45/21 1 2021-06-25 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 47/21 1 2021-06-25 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 46/21 1 2021-06-25 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 32/21 1 2021-06-25 08:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 50/21 1 2021-06-25 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 10/21 1 2021-06-25 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 19/21 1 2021-06-25 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 34/21 1 2021-06-25 08:55:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 126/21 4 2021-06-25 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat odroczono
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ns 5/21 1 2021-06-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 292/21 1 2021-06-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wyrok
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Anna Baczewska
I C 213/20 2 2021-06-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Weronika Mocarska
I Ns 28/21 1 2021-06-25 09:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 207/20 2 2021-06-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat odroczono z terminem
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Weronika Mocarska
I C 103/21 1 2021-06-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wyrok zaoczny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Anna Baczewska
II Kz 99/21 4 2021-06-25 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II K 13/21 4 2021-06-25 10:15:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ko 123/21 4 2021-06-25 10:40:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kop 13/21 4 2021-06-25 10:50:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 216/21 2 2021-06-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wyrok
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 205/20 2 2021-06-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat odroczono publikację
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Weronika Mocarska
II Ko 91/21 4 2021-06-25 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 300/21 1 2021-06-25 11:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Anna Baczewska
II Kop 14/21 4 2021-06-25 12:30:00 II Wydział Karny
Komunikat postanowienie
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 30/21 1 2021-06-25 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Anna Baczewska
I C 588/20 1 2021-06-25 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 100/21 1 2021-06-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Ko 107/21 4 2021-06-28 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 99/21 4 2021-06-28 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 59/21 4 2021-06-28 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 65/21 4 2021-06-28 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kz 90/21 4 2021-06-28 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kz 93/21 4 2021-06-28 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 78/21 1 2021-06-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 299/21 1 2021-06-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
I C 307/21 1 2021-06-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 224/21 1 2021-06-29 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
II K 8/21 3 2021-06-29 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 18/21 3 2021-06-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 37/18 1 2021-06-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 811/20 1 2021-06-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
II Kz 95/21 4 2021-06-29 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 96/21 4 2021-06-29 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 78/19 1 2021-06-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
II Ka 117/21 4 2021-06-30 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ns 57/21 2 2021-06-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
III U 248/20 5 2021-06-30 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
II Ka 27/21 4 2021-06-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 111/21 4 2021-06-30 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 251/21 5 2021-06-30 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 108/21 4 2021-06-30 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 220/21 5 2021-06-30 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 192/21 2 2021-06-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
III U 660/20 5 2021-06-30 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 335/20 5 2021-06-30 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 113/21 4 2021-06-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 187/21 2 2021-06-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
II Ka 114/21 4 2021-06-30 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 115/21 4 2021-06-30 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 183/21 2 2021-06-30 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Elżbieta Szerszniew
I Ca 155/21 2 2021-06-30 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Cezary Waldziński
I C 573/20 BRAK SALI 2021-06-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II K 2/21 4 2021-07-01 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II K 18/21 3 2021-07-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 13/21 3 2021-07-05 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 74/21 4 2021-07-05 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 105/21 4 2021-07-05 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 106/21 4 2021-07-05 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 232/21 2 2021-07-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 129/21 2 2021-07-06 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 137/21 2 2021-07-06 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 316/21 2 2021-07-06 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 265/21 2 2021-07-06 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 742/20 2 2021-07-06 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
II Ka 124/21 3 2021-07-07 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 105/21 2 2021-07-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Ka 13/21 4 2021-07-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 253/19 2 2021-07-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 114/21 2 2021-07-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 51/21 2 2021-07-07 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 43/20 3 2021-07-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 528/20 2 2021-07-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 633/20 5 2021-07-09 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 205/20 2 2021-07-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
III U 343/21 5 2021-07-09 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 366/21 5 2021-07-09 10:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności