Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 439/20 1 2021-01-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Karol Pawelczyk, Stanisław Łapiński, Dorota Górska
II K 27/20 4 2021-01-18 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Kz 8/21 4 2021-01-18 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kz 5/21 4 2021-01-18 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 301/20 2 2021-01-18 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 53/20 5 2021-01-18 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 414/20 2 2021-01-18 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 588/20 1 2021-01-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska
III U 140/20 5 2021-01-19 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 32/20 3 2021-01-19 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 439/20 1 2021-01-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
III U 142/20 5 2021-01-19 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 143/20 5 2021-01-19 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 677/19 1 2021-01-19 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Janina Karpińska
I Ca 320/20 BRAK SALI 2021-01-19 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 144/20 5 2021-01-19 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 145/20 5 2021-01-19 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 44/20 1 2021-01-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Janina Karpińska
I C 636/18 1 2021-01-19 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
I C 754/19 1 2021-01-19 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska
I C 417/19 2 2021-01-20 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
II Ka 221/20 4 2021-01-20 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 680/20 1 2021-01-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Małgorzata Duda
III U 284/20 5 2021-01-20 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 230/20 4 2021-01-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 269/20 2 2021-01-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
II Ka 234/20 4 2021-01-20 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 79/20 2 2021-01-20 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
III U 411/19 5 2021-01-20 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 516/20 1 2021-01-20 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 223/20 4 2021-01-20 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 628/20 5 2021-01-20 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 65/19 2 2021-01-20 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
II Kz 7/21 4 2021-01-20 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 655/20 2 2021-01-20 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
III U 572/20 5 2021-01-20 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 656/20 5 2021-01-20 13:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 842/19 2 2021-01-20 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
I Ca 368/20 2 2021-01-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 146/20 5 2021-01-21 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 40/20 3 2021-01-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 147/20 5 2021-01-21 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 186/20 1 2021-01-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 257/19 2 2021-01-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 277/20 2 2021-01-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ko 295/20 4 2021-01-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 150/20 5 2021-01-21 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 418/20 2 2021-01-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 367/20 2 2021-01-21 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 638/20 BRAK SALI 2021-01-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 79/19 5 2021-01-21 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 393/20 2 2021-01-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 395/20 2 2021-01-21 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 342/20 2 2021-01-21 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 540/20 5 2021-01-21 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 406/20 2 2021-01-21 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 360/20 2 2021-01-21 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 376/20 2 2021-01-21 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Co 3/20 1 2021-01-22 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska, Aneta Dąbrowska
I Co 32/20 1 2021-01-22 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska, Aneta Dąbrowska
I C 717/20 1 2021-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska, Aneta Dąbrowska
III U 286/20 5 2021-01-22 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 358/18 BRAK SALI 2021-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 236/20 2 2021-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
II Ka 180/20 3 2021-01-22 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 243/20 5 2021-01-22 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 584/20 5 2021-01-22 10:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 207/20 2 2021-01-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
III U 642/20 5 2021-01-22 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 130/20 5 2021-01-22 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 134/20 5 2021-01-22 14:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 138/20 BRAK SALI 2021-01-22 14:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 141/20 5 2021-01-22 15:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 139/20 5 2021-01-22 15:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 349/20 2 2021-01-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 372/20 1 2021-01-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 346/20 2 2021-01-25 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 48/19 2 2021-01-25 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 345/20 1 2021-01-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Karol Pawelczyk, Stanisław Łapiński
II Ko 204/20 4 2021-01-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 651/20 1 2021-01-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 557/20 5 2021-01-26 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 796/20 2 2021-01-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 528/20 2 2021-01-26 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 530/20 5 2021-01-26 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 531/20 5 2021-01-26 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 626/19 1 2021-01-26 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 662/20 2 2021-01-26 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 757/20 1 2021-01-26 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 652/20 2 2021-01-26 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 161/20 5 2021-01-26 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 500/20 1 2021-01-26 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 145/20 2 2021-01-26 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
III U 409/20 5 2021-01-26 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 388/19 1 2021-01-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 752/20 1 2021-01-26 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 565/20 1 2021-01-26 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 129/19 1 2021-01-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 457/20 5 2021-01-27 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 697/20 2 2021-01-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 188/20 4 2021-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 231/20 4 2021-01-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 508/19 5 2021-01-27 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Ka 214/20 4 2021-01-27 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 232/20 4 2021-01-27 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 233/20 4 2021-01-27 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 235/20 4 2021-01-27 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 526/20 1 2021-01-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 610/20 2 2021-01-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 502/20 1 2021-01-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 208/19 1 2021-01-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 487/20 1 2021-01-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 295/20 5 2021-01-27 14:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 374/19 2 2021-01-28 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 340/19 2 2021-01-28 08:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 390/20 1 2021-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 533/20 5 2021-01-28 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 235/20 2 2021-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 537/20 5 2021-01-28 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 538/20 5 2021-01-28 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 325/20 BRAK SALI 2021-01-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 739/19 1 2021-01-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 403/20 5 2021-01-28 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Co 106/20 BRAK SALI 2021-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 74/19 1 2021-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 341/20 1 2021-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 694/20 BRAK SALI 2021-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 382/19 5 2021-01-28 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 10/20 1 2021-01-29 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ko 293/20 4 2021-01-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 645/20 5 2021-01-29 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 740/20 1 2021-01-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 588/20 5 2021-01-29 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 569/19 BRAK SALI 2021-01-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 230/20 2 2021-01-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Ewa Kłapeć-Kalinowska
III U 539/19 5 2021-01-29 10:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 558/20 5 2021-01-29 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kzw 139/20 4 2021-01-29 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 585/19 5 2021-01-29 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 513/20 1 2021-01-29 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 486/20 1 2021-01-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 741/20 2 2021-02-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 649/20 1 2021-02-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 634/20 2 2021-02-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 375/20 1 2021-02-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 444/20 1 2021-02-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 734/20 2 2021-02-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 691/20 2 2021-02-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 557/20 1 2021-02-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 400/20 1 2021-02-01 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 718/17 2 2021-02-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114