Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje wielokrotne

l.p.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1

A-50-2/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

2

A-50-3/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

3

A-50-4/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

4

A-50-5/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

5

A-50-6/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1.Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

6

A-50-7/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

7

A-50-8/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

8

A-50-9/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

9

A-50-10/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

10

A-50-11/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

11

A-50-12/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

12

A-50-13/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

13

A-50-14/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

14

A-50-15/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

15

A-50-16/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

16

A-50-17/17

26.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

17

A-50-18/17

31.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

18

A-50-19/17

31.01.2017

10.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

 19

A-50-1/18

18.10.2018

31.10.2018

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

 20

A-50-2/18

18.10.2018

31.10.2018

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej .
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

*Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie zarządził :
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ww. ustawy łącznie rozpatrzyć petycje o „udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz ogłosić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zambrowie  - okres oczekiwania  na dalsze petycje dotyczące tego przedmiotu na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.

Załączniki

  1. Odpowiedź na petycję wielokrotną język polski (2017-05-19 15:04) - (pdf) - 248 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2017-02-10 08:16
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-02-10 08:40:16
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-10-30 09:13:17

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności